İzleme, Değerlendirme Daire Başkanlığı
İzleme, Değerlendirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

• Genel Müdürlük stratejik planına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

• 5018 sayılı kanun ile öngörülen iç kontrol standartlarına ilişkin hususlarda, Genel Müdürlük birimleri çalışmalarını koordine etmek.

• Genel Müdürlük tarafından yürütülen, kalite yönetim sistemi ile ilgili çalışmaları koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

• Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili iç denetim rapor sonuçlarını izlemek, ilgili birimlere iletmek, birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

• Genel Müdürlük üç aylık/altı aylık/yıllık faaliyet raporunu, daire başkanlıkları ve diğer birimlerden alınan bilgilerle hazırlamak, Bakanlık idare faaliyet raporunun hazırlanmasına katkıda bulunmak.

• Genel Müdürlük bütçe performans programını hazırlamak, raporlamak ve ilgili bakanlık birimleriyle koordineli çalışmak.

• Genel Müdürlüğe yönlendirilen soru önergelerinin cevaplanması ile ilgili işlemleri yapmak, gerektiğinde diğer dairelerden bilgi alarak sonuçlandırmak.

• Genel müdürlük birimlerinin merkez ve taşraya yönelik hizmetlerinin izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

• Eylem planları ve yıllık programlara ilişkin dönemsel raporları ilgili birimlerle işbirliğinde hazırlamak.

• Halkla ilişkilere ilişkin işlemleri (CİMER, Dilekçeler) koordine etmek.

• İl değerlendirmelerine yönelik çalışmaları koordine etmek ve takibini gerçekleştirmek.