Uygulamalar


Materyal Türü Uygulama Adı İndir
Eylem Planı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı
Aydınlatma Metni Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü  Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi 
Yönerge Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü teşkilat ve görevlerine ilişkin yönerge
Rehber Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Psikososyal Destek Nedir?
Sunum Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Sunumu
Sözlük Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek AFAD Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Kitapçık Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek AFAD Mevzuat El Kitabı
Genelge Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek 2014-4 Sayılı Genelge
Yönetmelik Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
Yönerge Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin Kurulması Hakkında Yönerge
Yönerge Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Kuruluş Yönergesi
Yönerge Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması Yönetimi ve İşletilmesi Hakkında Yönerge
Yönetmelik Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Geçici Koruma Yönetmeliği
Kitapçık Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Türkiye Afet Müdahele Planı (TAMP)
Rapor Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Van-Erciş Depremleri Sonrası Yürütülen Psikososyal Destek Programlarının Değerlendirilmesi
Rehber Aile Danışmanlığı Aile Danışmanlığı Hizmeti Nedir
Proje Tanıtımı Romanlar Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi
Rehber Aile Eğitim Programı Aile Eğitim Programı
Rehber Evlilik Öncesi Eğitim Programı Evlilik Öncesi Eğitim Programı
Rehber Gençler için Eğitim Paketi Gençler için Eğitim Paketi
Rehber Ebeveyn Okulu Çocuk Yetiştirmede Temel Beceriler