Roman Strateji Belgesi İçin Etkili Bir İzleme, Değerlendirme Ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesi


2014-2020 döneminde uygulanan IPA-II Temel Haklar Alt Alanı 2016 yılı programlamasında yer alan “Roman Strateji Belgesi İçin Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesi” için 08.07.2020 tarihinde uygulama aşamasına geçilmiştir. 

Söz konusu projeyle; Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planından sorumlu ve ilgili olan tüm taraflarla birlikte (Kamu Kurumları, STK’lar ve Akademisyenler) kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Proje kapsamında:

  • Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planında, ilk eylem olarak yer alan ve Bakanlığımızın sorumlu olduğu İzleme ve Değerlendirme Kurulunun (İDK) faaliyetlerinin desteklenmesi,
  • Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planından sorumlu ve ilgili olan tüm taraflarla (Kamu Kurumları, STK’lar ve Akademisyenler) kurumsal kapasite geliştirme faaliyetlerinin (eğitim ihtiyaç analizi, izleme ve değerlendirme sistemi ile ilgili eğitimler, işbaşı eğitimleri vb.) gerçekleştirilmesi,
  • İyi uygulama örneklerinin incelenmesi için çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi,
  • Etkili bir İzleme ve Değerlendirme Sistemi için strateji ve operasyonel bir rehber olan elkitabının hazırlanması,
  • Sahadan veri toplamak için bir veri tabanı ve bilgi sisteminin kurulması, planlanmaktadır.