Sosyal İçerme Alanında ASPB'nin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi
 1. Toplulaştırılmış Çıktı ile Gelirin Olası Patikaları 2015-2040: Senaryo Analizi
 2. Büyüme, İstihdam ve Sosyal Politika, 2015-2040: Alternatif Senaryoları Temel Alan Bir Analiz
 3. Gelir Dağılımı, İstihdam ve Yoksulluk: 2015-2040
 4. Dezavantajlı Olanların Ortaya Çıkan Yapıları: 2015-2040
 5. Sosyal İçerme Alanında Göstergelerin Geliştirilmesi ve İzleme, Veri toplama, Değerlendirme Methodlarının Geliştirilmesi Konusundaki GÖSTERGELER İNDEKSi
 6. Türkiye’deki Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Avrupa Deneyimiyle Geliştirilmesi: İtalya, Norveç, Hollanda ve Birleşik Krallık vaka çalışmaları
 7. Türkiye’de Yaşlı Evde Bakım ve Süreli Bakım Hizmetlerine Yönelik Model Tasarım
 8. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Bakımı Hizmetleri
 9. Avrupa’da Demansa Yönelik Bakım Hizmetleri-Norveç, Hollanda ve Birleşik Krallık Vaka Çalışmaları
 10. Türkiye İçin Demans Bakım Modeli
 11. Demans Bakım Planı Modeli
 12. Türkiye’de Yoksulluk ve Dışlanmanın Engellenmesine Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikalar, Önleyici Politikalara İlişkin Örnek Vaka İncelemesi: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti
 13. Gelir, istihdam, eğitim, mesleki eğitim ve yoksulluk ilişkilerinin incelenmesi yoksulluğun ve sosyal dışlanma süreçlerinin araştırılması, politikaların incelenmesi
 14. Yoksulluğun Önlenmesi ve Sosyal İçermenin Desteklenmesi Amacıyla, Mevcut Sosyal Politika ve Programların Değerlendirilmesi ve Ekleri