Sıkça Sorulan Sorular
«Kamu-STK İş Birliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi »

Teknik Yardım Projesi

 

            Proje Geliştirme Destek Masası

 

1. Proje faaliyetleri hakkında nereden bilgi alabilirim?

 

Projelerinizde ortak bulmak için bazı öneriler:

 1. Türkiye’de kendi konunuzda çalışan STK ile iletişime geçerek onların daha önce çalıştığı veya bildikleri yabancı STK’ları sorgulayabilirsiniz.
 2. siviltoplumdiyalogu.org üzerinden daha önce yapılmış projelere ve onların Avrupa Birliği’ndeki ortaklarına göz atarak, size uygun olabilecekleri arayabilirsiniz. Bu ortakların kim olduğu ve iletişim bilgilerini siteden bulabilirsiniz.
 3. Kendiniz internet üzerinden bir araştırma yaparak, sizin konunuzda çalışan STK’ları ayrıca arayabilirsiniz.
 4. TACSO’nun bu konudaki rehberini (list of regional CSO Networks) inceleyebilirsiniz.
 5. Aşağıdaki çeşitli bağlantılardan ortak bulmak için araştırma yapabilirsiniz:

 

 

2. Kurumsal kapasitemizi arttırmak için hangi kaynaklardan faydalanabiliriz ve hangi kurumlar/kuruluşlar destek sağlamaktadır?

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin web sayfasında yer alan proje hazırlama kılavuzundan faydalanabilirsiniz. İlgili kılavuzu http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/proje-hazirlama-klavuzu adresinde bulabilirsiniz. Buna ek olarak Daire Başkanlığımızın web sayfasında  proje döngüsü yönetimi (PCM)  e- modül programına da ulaşabilirsiniz.

Çalışma yürüttüğünüz alanlar için gerekli hibe kaynaklarına https://www.ab-ilan.com/kategori/proje-hibe-ve-fonlar/diger-hibe-duyurulari ve http://sivildusun.net adreslerinden ulaşabilirsiniz.

STK’nız tarafından tasarlanan projelerin ulusal (örneğin Dernekler Masası, faaliyet gösterdiğiniz bölgedeki Kalkınma Ajansı VB.) ve uluslararası (Büyükelçilikler, AB, BM vb) kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmesi mümkündür. Çalışma alanınız dahilinde gerçekleştirmeyi planladığınız projeleriniz için olası fon kaynaklarını takip edebileceğiniz adresler aşağıda sunulmuştur. Projelerinizi geliştirirken fon sağlayan kurum ve kuruluşların Başvuru Rehberlerini dikkatli incelemenizi ve projelerinizi söz konusu Rehberlerde belirtilen konulara ve kurallara uygun şekilde geliştirmenizi önermekteyiz.

 

 

3. İyi uygulama örneklerini inceleyebileceğimiz web siteleri hangileridir?

Farklı konularda hazırlanmış iyi uygulama örnekleri için aşağıdaki web adreslerinden yararlanabilirsiniz:

http://goodpracticeroma.ppa.coe.int/en/search/good-practice?field_type_contribution_tid=279&field_terme_pays_tid=All

https://www.ab.gov.tr/files/SBYPB/birlik%20programlari/avrupa_birligi_katalog_ic_sayfalar.pdf

http://siviltoplumdiyalogu.org

http://siviltoplumsektoru.org/wp-content/uploads/2019/12/cssp_projects.pdf

http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/s/i/sivil-toplumdan-proje-oykuleri.pdf

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/gençlik-programı/2007-2013-dönemi-belgeleri/proje-başvurusu-öncesi/iyi-proje-uygulamaları

Romanlar için aşağıdaki web adresinde için faydalanabilirsiniz:

http://siviltoplumdiyalogu.org/page/2/?s=m%C3%BClteci

Çocuklar için aşağıdaki web adresinde için faydalanabilirsiniz:

http://www.sosyalsorumluluk.org/sos/cocuk/

Kadınlar için aşağıdaki web adreslerinden faydalanabilirsiniz:

https://www.ab.gov.tr/files/CSD/kadin_istihdami_compendium.pdf

http://www.kadindostukentler.com/content/docs/outputs/kdk-2013-hibe-kitabi.pdf

http://www.sosyalsorumluluk.org/sos/kadin/

Engelli ve yaşlılar için aşağıdaki web adresinde için faydalanabilirsiniz:

http://www.sosyalsorumluluk.org/sos/engelli/

https://www.abprojeyonetimi.com/buyuksehirlerde-gerceklesen-proje-ornekleri/

Mülteciler için aşağıdaki web adresinde için faydalanabilirsiniz:

https://multeciler.org.tr/hakkimizda/projelerimiz/

https://sgdd.org.tr/category/devam-eden-projeler/

Yoksullukla mücadele için aşağıdaki web adresinde için faydalanabilirsiniz:

http://www.sosyalsorumluluk.org/yoksullukla-mucadelede-kurumsal-sorumluluk/

 

 

 

4. Büyükelçilikler STK’ların hangi alanlarda gerçekleştirilecek projeleri desteklemektedir?

Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (DAP)

İnsani zorluklara uzun vadede ve sürdürülebilir bir biçimde yönelmeyi amaçlayan esnek ve küçük hibelerden oluşmaktadır. DAP fonları katılımcı nitelikteki küçük-ölçekli kalkınma projelerini desteklemekte kullanılmaktadır. Projeler, toplumsal ve kırsal kalkınma, eğitim, cinsiyet eşitliği, engelliler, gençlik ve ekonomik güçlendirmede pratik ve somut sonuçlar elde etmeye odaklanmalıdır. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/development_cooperat.html

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)

“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır.

Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_tr/00_000065.html

Hollanda Büyükelçiliği Matra Türkiye Toplumsal Dönüşüm Programı

Programı Türkiye’nin AB katılım sürecine somut ve sürdürülebilir projelerle destek vermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede hukukun üstünlüğü ile ilgili konulara ağırlık verilecektir. Genelde bütçesi 100.000 Avro civarı projeler uygulanmakla beraber bütçesi 10.000 Avro ve 300.000 Avro aralığındaki projeler başvurabilmektedir. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/turkey/about-us/human-rights-fund-and-rule-of-law/matra

İsveç Başkonsolosluğu Türk İsveç İşbirliği Birimi

Birim iki ülke arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek için 2001’de kurulmuş olup Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik doğrultusunda sürdürdüğü reform sürecini desteklemektir. Programın öncelikli alanları:

 • İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek için imkan sunan çalışmalar.
 • Kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak.
 • Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar.
 • İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda özgür ve bilinçli bir kamuoyu tartışmasını teşvik eden çalışmalar.

Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.swedenabroad.se/tr/about-sweden-non-swedish-citizens/t%C3%BCrk%C3%A7e/kalk%C4%B1nma-%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi/t%C3%BCrk-%C4%B0sve%C3%A7-%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi/

İsviçre Büyükelçiliği Proje Teklif Çağrısı

İsviçre Büyükelçiliği, Türkiye'deki mültecilerin ve göçmenlerin entegrasyonunu desteklemek amacıyla göç alanında proje teklif çağrısına çıkmaktadır. Mülteci ve göçmen çocukların ve ebeveynlerinin ev sahibi topluluğa entegrasyonu ile ilgili projelerle ilgilenen Büyükelçilik, sosyal bütünlüğe ve barış içinde bir arada yaşama katkıda bulunan projeleri önceliklendirmektedir. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.eda.admin.ch/countries/turkey/en/home.html

ABD Büyükelçiliği Hibe Çağrısı

 

ABD Büyükelçiliği, kültürel mirasın korunması, güvenlik, yenilik ve girişimciliğin desteklenmesi, medya, bağların güçlendirmesi gibi alanlarda proje teklif çağrılarına çıkmaktadır. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://tr.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/grants_program_november_2019/

 

 

5. STKlar hangi kurum/kuruluşlardan destek alabilir?

Romanlar

Kahane Fonu

İsviçre merkezli olan Karl Kahane Vakfı, 1991 yılında kurulmuştur. Erişilebilirlik, göç/entegrasyon ve sosyal hareketlilik alanlarında destek sağlamaktadır. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.kahanefoundation.org/funding/

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Dernek faaliyetleriniz için ihtiyaç duyduğunuz finans desteği için de İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Hibe Programı’na başvuru yapabilirsiniz (https://www.siviltoplum.gov.tr/proje-destek-sistemi-prodes). Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar başvuru rehberinde açıklanmıştır.

Çocuk

Mikro-Fon Hibe Programı

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC), “aile ve toplum içinde, her yaştaki çocukların, gençlerin, kadınların bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal sağlığının gelişmesine yönelik hak temelli çalışmalar yapmak” vizyonuyla hareket etmektedir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen Mikro-Fon hibe programı kapsamında, çocuk katılımı ve çocuk hakları ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmeyi hedefleyen sivil toplum kuruluşları desteklenmektedir. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.icc.org.tr/

CPC Learning Network: INSPIRE Fonu

Çocuklara yönelik şiddeti önlemek için oluşturulmuş bir çalışmalarla ilgili uygulamaları yürüten ve 100 kuruluşun oluşturduğu bir ağ olan INSPIRE Çalışma Grubu, INSPIRE’ın farkındalık yaratma ve katılım aktivitelerini, düşük ve orta gelirli ülkelerde destekleyecek teklifler için çağrıda bulunmaktadır. INSPIRE, sivil toplum kuruluşlarından özel sektöre kadar çocuklara ve ergenlere karşı şiddeti önlemeyi ve bu doğrultuda çalışma yürütecek kurumları desteklemek için hazırlanan teknik bir paket olarak tanımlanmaktadır. Önceki dönem fon kapsamında 5 bin ila ve 30 bin dolar arasında destek sağlanmıştır. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.cpcnetwork.org/inspirefund

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Dernek faaliyetleriniz için ihtiyaç duyduğunuz finans desteği için de İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Hibe Programı’na başvuru yapabilirsiniz (https://www.siviltoplum.gov.tr/proje-destek-sistemi-prodes). Program kapsamında desteklenecek konulardan bir tanesi de “Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi”dir. Desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar başvuru rehberinde açıklanmıştır.

Sivil Toplum Destek Vakfı Çocuk Fonu

Çocuk Fonu’nun amacı 0 – 15 yaşları arasındaki çocukların ve gençlerin ihtiyaçları ve hakları üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemektir. Başvurudaki faaliyetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak 0 -15 yaşları arasındaki çocukların temel çocuk haklarının tesisini hedeflemesi gerekmektedir. Bu çerçevede hedef kitlesi bu yaş grubundaki çocuklar olduğu kadar bu yaş grubundaki çocukların desteklenmesine yönelik yapılabilecek yan faaliyetleri içeren (personel eğitimi, vb.) başvurular da programdan yararlanabilir. Yan faaliyetlerin mutlaka çocuklara etkisini gösterecek uygulamalar ile desteklenmesi gereklidir. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://siviltoplumdestek.org/cocuk-fonu/

Bernard Van Leer Vakfı Ortaklık Desteği

Vakıf, çocuk sağlığı, eğitimi ve gelişimi ile ilgili çalışmalarda bulunmaktadır. Özellikle 8 yaşın altında, sosyal ve ekonomik olarak zor koşullarda yetişen çocukların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedef alan bir kurumdur. Öncelikli alanları; kaliteli erken yaş eğitimi, şiddeti azaltma, sağlıklı çevreler olarak belirlenmiştir. Stratejileri çerçevesinde Türkiye’deki çalışmaları ile gerçekleştirmek istedikleri temel hedefleri, 0–8 yaş arası çocuklu ailelerde şiddeti azaltmak ve mevsimlik işçilerin 6 yaşına kadar olan çocuklarında yetersiz beslenme ve hastalık oranını düşürmek olarak belirlenmiştir. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://bernardvanleer.org/tr/

Küresel Çocuk Fonu

Çocuklar için Küresel Fon, tüm dünyada çocukların değerleri için çalışır. Bunun için yaratıcı ve toplum tabanlı organizasyonlara hibeler sağlayarak, dünyada yardıma ihtiyacı olan birçok çocuğa destek olur. Çocuk kitapları, filmleri ve belgesel fotoğrafçılığı kullanarak bu alanda bilinci yükseltmek için çalışmalar yapar. Öncelikli Alanlar: Çocuk işçiliği, eğitim, sağlık, HIV/AIDS’li çocuklar, çocukların cinsel istismarı ile mücadeledir. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://globalfundforchildren.org/

Açık Çağrılı Hibe Programı

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, Açık Çağrılı Hibe Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının “Eğitim“ alanında uygulayacağı projeleri desteklemektedir. Kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele etmek için Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin eğitim başlığı altında aşağıdaki alanlardan en az birine değinmesi gerekmektedir:

 • Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi
 • Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması
 • Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi

Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.sabancivakfi.org/tr

Kadın

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Dernek faaliyetleriniz için ihtiyaç duyduğunuz finans desteği için de İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Hibe Programı’na başvuru yapabilirsiniz (https://www.siviltoplum.gov.tr/proje-destek-sistemi-prodes). Program kapsamında desteklenecek konulardan bir tanesi de “Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi”dir. Desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar başvuru rehberinde açıklanmıştır.

Açık Çağrılı Hibe Programı

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, Açık Çağrılı Hibe Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının “Eğitim“ alanında uygulayacağı projeleri desteklemektedir. Kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele etmek için Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin eğitim başlığı altında aşağıdaki alanlardan en az birine değinmesi gerekmektedir:

 • Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi
 • Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması
 • Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi

Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.sabancivakfi.org/tr

Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (Unıted Natıons Democracy Fund - UNDEF)

Fon, demokrasinin temellendirilmesi ve sağlamlaştırılması için önemli olan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteryası tarafından kurulmuştur. Toplumsal gelişim, Hukukun üstünlüğü ve insan hakları, bilgi ve demokratikleşme için araçlar, Kadınların güçlendirilmesi ve genç katılımı, Medya ve hükümetle etkileşimin güçlendirilmesi. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.un.org/democracyfund/content/call-civil-society-apply-funding

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) Hibe Programı

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA), demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşlarına doğrudan mali destek vermektedir. DİHAA yeni dönem çağrısı yerel ve ulusal düzeyde insan hakları politikalarının yapım, uygulama ve izleme süreçlerine sivil toplum katılımını güçlendirmeyi hedefliyor. Hibe çağrısında “kadın hakları, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, öncelik olarak belirlenen başlıklar arasındadır. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.ab.gov.tr/index.php

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Örgütü (BM Kadın) Cinsiyet Eşitliği Fonu

Tüm dünyada kadınların ekonomi ve siyaset kulvarlarında güçlendirilmesi amacıyla hazırlanmış olan fon, ülkelerin cinsiyet eşitliği politikalarını ve kanunlarını desteklemektedir. Temel alanlar kadınların siyasi ve ekonomik güçlendirilmesi olmakla beraber, çağrı dönemlerinde öncelik alanları değişebilmektedir. Kadınların hayatında bir fark yaratmayı hedefleyen, ikincil durumda bırakılmış kadınların da toplumla bütünleşmesini sağlayan ve inovasyon içerikli projeler önceliklidir. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home.html

Kadınlar için Küresel Fon (Global Fund for Woman)

1987’de ABD’de kurulan Küresel Kadın Fonu dünyada kadınların ve kız çocuklarının insan haklarını savunmayı amaçlayan küresel bir destek girişimidir. Kadınların liderlik ettiği toplumsal hareketlere ve çalışmalara maddi destek sağlamaktadır. Hibe programından kadınlar tarafından kurulan ve yürütülen ya da kadının insan hakları ve cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda çalışmalar yapan kadın grupları yararlanabilmektedir. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.globalfundforwomen.org/

Mama Cash

Mama Cash, temelde kadın ve kız çocuklarının haklarını korumayı amaçlar. Desteklediği hedef grup arasında göçmen kadınlar da bulunmaktadır. Bu bireylerin yaşamlarında kalıcı iyileştirmeler yapmak adına, maruz kaldıkları ağır ayrımcılık karşısında güçlenmeleri hedefi ile farklı alanlardan destek sağlar. Mama Cash kapsamında hem bir yıllık hem çok yıllık projeler desteklenir, en uzun proje süresi iki yıldır. İlk defa destek alacak olan organizasyonlar için bir yıllık destekle uygulamaya başlanır. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.mamacash.org/en/apply-for-a-grant-1

Engelli/Yaşlı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Dernek faaliyetleriniz için ihtiyaç duyduğunuz finans desteği için de İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Hibe Programı’na başvuru yapabilirsiniz (https://www.siviltoplum.gov.tr/proje-destek-sistemi-prodes). Program kapsamında desteklenecek konulardan bir tanesi de “Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi”dir. Desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar başvuru rehberinde açıklanmıştır.

Açık Çağrılı Hibe Programı

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, Açık Çağrılı Hibe Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının “Eğitim“ alanında uygulayacağı projeleri desteklemektedir. Kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele etmek için Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin eğitim başlığı altında aşağıdaki alanlardan en az birine değinmesi gerekmektedir:

 • Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi
 • Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması
 • Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi

Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.sabancivakfi.org/tr

Gençlik Projeleri Destek Programı

Gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarının artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik projelere destek olma amacıyla oluşturulmuş olan T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı hakkında bilgiyi aşağıdaki adresten alabilirsiniz

http://www.gsb.gov.tr

Mülteci

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Dernek faaliyetleriniz için ihtiyaç duyduğunuz finans desteği için de İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Hibe Programı’na başvuru yapabilirsiniz (https://www.siviltoplum.gov.tr/proje-destek-sistemi-prodes). Program kapsamında desteklenecek konulardan bir tanesi de “Göç ve uyum”dur. Desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar başvuru rehberinde açıklanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu Hibe Çağrısı

Teklif çağrısı, Amerika Birleşik Devletleri Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu, Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki mültecileri ve diğer risk altındaki nüfusların desteklenmesini sağlamak üzere planlamıştır.

12 ila 24 aylık periyotlarda sunulması beklenen proje tekliflerine 300 bin ile 3 milyon 500 bin ABD doları arasında değişen oranlarda maddi kaynak sağlanmaktadır.

Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=312357

 

İŞKUR

İŞKUR, Kendi İşini Kurma Projeleri kapsamında, engellilik düzeyi iş kurmaya uygun, kendi işini kurmak isteyen engellilere hibe desteği vermektedir. Engelli kişilerin kurumun internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve engellilerin üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin desteğin amacıdır. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/kurs-ve-programlar/kendi-isini-kurma-projeleri/

Comic Relief Destek Çağrısı

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Comic Relief, Across Borders: Routes to Safety for Refugees (Sınırları Aşmak: Mülteciler İçin Güvenli Rotalar) fon programının çağrısını açmıştır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan (MENA) İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa'ya kadar olan önemli göç yolları boyunca hareket eden mültecileri destekleyen kuruluşlar için tasarlanan fon programının başvuru süreci iki aşamalıdır. Birinci aşama sonrasında kısa listeye kabul edilen başvuruların tamamlanması için ise 3 hafta süre verilmektedir. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.comicrelief.com/funding/opportunities/across-borders-routes-safety-refugees adresinden ulaşabilirsiniz.

Yoksulluk Riski

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Dernek faaliyetleriniz için ihtiyaç duyduğunuz finans desteği için de İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Hibe Programı’na başvuru yapabilirsiniz (https://www.siviltoplum.gov.tr/proje-destek-sistemi-prodes). Program kapsamında desteklenecek konulardan bir tanesi de “Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi”dir. Desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar başvuru rehberinde açıklanmıştır.

Mülteci Haklar Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebeplerinden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalmış ve Türkiye’de sığınma başvurusu yapan ya da yapmak isteyen bütün yabancılara yönelik kapsamlı ve ücretsiz hukuki danışma ve destek hizmetleri yürütmektedir. Detaylı bilgi için:

https://www.mhd.org.tr/tr/

European Civil Liberies Network (ECLN) (Avrupa Medeni Özgürlükler Ağı)

ECLN yasal haklar, insan hakları, mülteci ve göçmenlerin hakları, küreselleşme ve barış konularında faaliyetler yürütmek üzere oluşturulmuş bir ağ yapısıdır. ECLN, bu konularda çalışmakta olan kurum ve gruplarla iş birliği hâlinde çalışmayı, yapılan çalışmaları desteklemeyi ve Avrupa düzeyinde medeni haklar, bilgi edinme özgürlüğü ve demokrasi konularına odaklanmak yoluyla bilgi, deneyim ve faaliyet paylaşımı ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Detaylı bilgi için:

http://www.ecln.org

United for Intercultural Action (Kültürlerarası Eylem İttifakı)

UNITED for Intercultural Action, 49 Avrupa ülkesinde içlerinde göçmen ve mültecileri destekleyen kurumların da yer aldığı 560 kuruluşu kapsayan bir Avrupa ağıdır. UNITED, dünyadaki en geniş ırkçılık karşıtı örgütlenmedir:

 • Mülteci ve göçmenlerin haklarının sağlanması ve korunması,
 • Bu konularda halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
 • Konu hakkında faaliyet yürüten örgütlenmeler arasında koordinasyon, iş birliği ve paylaşım ortamının üretilmesi,
 • Yerel, bölgesel ve Avrupa düzeyinde ortak kampanyalar, faaliyetler düzenlenmesi amaçlarına yönelik faaliyetler yürütür. Detaylı bilgi için:

www.unitedagainstracism.org

Kapasite Artışı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Dernek faaliyetleriniz için ihtiyaç duyduğunuz finans desteği için de İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Hibe Programı’na başvuru yapabilirsiniz (https://www.siviltoplum.gov.tr/proje-destek-sistemi-prodes). Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar başvuru rehberinde açıklanmıştır. Programın öncelik alanları:

 • İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması,
 • Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması,
 • Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi,
 • Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliğive etkileşimin arttırılması,
 • Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi,
 • İstihdamın arttırılması,
 • Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası,
 • Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi,
 • Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,
 • Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi,
 • Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,
 • Göç ve uyumdur.

Gençlik Projeleri Destek Programı

Gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarının artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik projelere destek olma amacıyla oluşturulmuş olan T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı hakkında bilgiyi aşağıdaki adresten alabilirsiniz

http://www.gsb.gov.tr

 

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yardım

Kültür, sanat ve turizmi tanıtmak ile geliştirmek amacıyla hazırlanan projelere “Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” aracılığıyla destek vermektir. Yerel, ulusal ve uluslararası şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar vb. etkinlikler desteklenmektedir. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://aregem.ktb.gov.tr/TR-132606/--yerel-yonetimlerin-derneklerin-ve-vakiflarin-kulturel-.html

 

Gelecek Turizmde Proje Teklif Çağrısı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde Programı kapsamında yerel değerleri turizme kazandıracak ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni sürdürülebilir turizm projeleri desteklenmektedir. Her yıl üç projeye fon desteğinin yanı sıra; eğitim, planlama, teknik destek, iletişim ve danışmanlık gibi uygulama destekleri verilmekte, projelerin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmaları sağlanmaktadır. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.gelecekturizmde.com/basvuru/basvuru-belgeleri/

 

ERASMUS + Programı

Erasmus + Programı eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içermektedir. 2014-2020 yılları arasında uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Program 3 ana eylem ve 2 özel eylemden oluşmaktadır.

 • Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
 • Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
 • Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek
 • Özel Eylem 1: Jean Monnet Programı
 • Özel Eylem 2: Spor Destekleri

Programda “Ülke Merkezli” ve “Merkezi Projeler” olmak üzere 2 tür proje bulunmaktadır. Ülke Merkezli Projeler’in başvurusu “Türkiye Ulusal Ajansı”na yapılmaktadır. Merkezi Projeler’in başvurularıysa Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı “Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı”na (EACEA) yapılmaktadır. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.ua.gov.tr/

 

Sivil Düşün AB Programı

Sivil Düşün AB Programı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından aktivistler ve sivil toplum örgütlerine hızlı ve esnek destek sağlamak üzere tasarlandı. Tek aşamada kolay şekilde başvuru yapılabilen program, hak temelli çalışmaların hayata geçmesine katkı sunuyor. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://sivildusun.net/destekler

 

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi STÖ- Akademi İş Birliği Destek Programı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen STÖ Kaynak Merkezi, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve akademi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek hedefiyle STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı’nı açmıştır. STÖ Kaynak Merkezi, sivil toplum kuruluşlarının akademi ile işbirliği içerisinde yürütecekleri faaliyetlerine ayni destek sağlayacak. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.stgm.org.tr/tr/

 

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Kapasite Güçlendirme Programı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) özellikle hak temelli çalışan yerel sivil örgütlerine kapasite geliştirme çalışmalarında destek olmaktadır. STGM’nin temel kapasite geliştirme programı yerinde kurumsal destekler (kurumsal koçluk), ihtiyaç temelli eğitimler, ağ kurma/toplantı destekleri ve genel kapasite geliştirme eğitimleri gibi desteklerden oluşmaktadır. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.stgm.org.tr/tr/

 

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Destek Programı

Yeşilay, bağımlılıklar alanında çalışmalar yapan paydaşlarla daha yakın işbirliği stratejisi çerçevesinde bağımlılık riski taşıyan dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla etkin işbirliği gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.yesilay.org.tr/tr/projeler/destek-programlari/acik-destek-programlari/bagimlilikla-mucadele-destek-programi

 

Açık Çağrılı Hibe Programı

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, Açık Çağrılı Hibe Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının “Eğitim“ alanında uygulayacağı projeleri desteklemektedir. Kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele etmek için Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin eğitim başlığı altında aşağıdaki alanlardan en az birine değinmesi gerekmektedir:

 • Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi
 • Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması
 • Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi

Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.sabancivakfi.org/tr

 

Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (Unıted Natıons Democracy Fund - UNDEF)

Fon, demokrasinin temellendirilmesi ve sağlamlaştırılması için önemli olan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteryası tarafından kurulmuştur. Toplumsal gelişim, Hukukun üstünlüğü ve insan hakları, bilgi ve demokratikleşme için araçlar, Kadınların güçlendirilmesi ve genç katılımı, Medya ve hükümetle etkileşimin güçlendirilmesi. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.un.org/democracyfund/content/call-civil-society-apply-funding

 

Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu

Türkiye’nin UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesine taraf olmasını müteakip, Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’na (IFCD) başvurular alınmaya başlamıştır. IFCD 2010 yılından bu yana 50 ülkeden 100’ün üzerinde projeye toplam 7 milyon Amerikan Dolarını aşkın destek sağlamıştır. Başvurular İngilizce veya Fransızca dilinde yapılacaktır. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply

 

 

Sivil Toplum Destek Programı (CSSP) Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programı ile sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirlikleri, iletişim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları ile şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin desteklenmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Avrupa Birliği’nin yakın zamanda açmayı planladığı Sivil Toplum Destek ve Sivil Toplum Diyaloğu Programlarını hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.ab.gov.tr/

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Fonu (GEF) – Küçük Destek Programı (SGP)

GEF/SGP biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olan GEF Küçük Destek Programı Türkiye uygulama projeleri için maksimum 50 bin USD, toplantı/çalıştay veya yayın desteği için maksimum 10 bin USD ve proje geliştirme desteği için maksimum 5 bin USD destek sunuyor. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://gefsgp.com

 

Doğa için Whıtley Fonu (WFN)

Fon, gelişmekte olan ülkelerde seçkin doğa koruma faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla Whitley Ödülleri’ni dağıtmak üzere İngiltere’de kurulmuştur. Özellikle uzun vadeli değişiklikler sunan pratik çözümlere, sürdürülebilir ve katılımcı yöntemlerle gerçekleşen projelere destek sağlanmaktadır. Bu esaslara uygun, toplum tabanlı çalışmalar yürüten sıradışı çevre korumacı liderlere Whitley Ödülü verilmektedir. Kuruluş çevre koruma liderlerine verdiği ödüller ile farkındalığın arttırılmasını, başarılı liderlerden bir platform oluşturulmasını ve kazananların gelecek için birer ilham kaynağı olmasını hedeflemektedir. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://whitleyaward.org/apply-for-conservation-funding/how-to-apply/

 

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (Dihaa-Eıdhr) Hibe Programı

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA), demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşlarına doğrudan mali destek vermektedir. DİHAA yeni dönem çağrısı yerel ve ulusal düzeyde insan hakları politikalarının yapım, uygulama ve izleme süreçlerine sivil toplum katılımını güçlendirmeyi hedefliyor. Hibe çağrısında “kadın hakları, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, öncelik olarak belirlenen başlıklar arasındadır. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.ab.gov.tr/index.php

 

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem (CSSP-III)

10 Temmuz 2019’da ilan edilen hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında en az 60 bin Avro, en fazla 100 bin Avro hibe desteği sağlanacaktır. Proje başvuruları iki aşamalı olacak olup, ön teklif için son başvuru tarihi 17 Eylül 2019 saat 17.00’dir. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.cfcu.gov.tr/tr/article/65626

Etkiniz AB Programı

Sivil toplum örgütlerinin uluslararası insan hakları standartlarına uyumun izlenmesi ve savunulması için becerilerini geliştirerek insan haklarının iyileştirilmesi ve korunmasındaki rollerini güçlendirmeyi amaçlar. Uluslararası insan hakları standartları, devletlerin saygı göstermesi, koruması ve yerine getirmesi gereken sorumluluklarını belirler. ETKİNİZ sivil toplum örgütlenmelerine doğrudan finansal destek vermemektedir. Bir başka deyişle, sunulan destekler sadece masrafların karşılanması şeklinde yapılır ve sivil toplum örgütlenmelerine para aktarılmaz. Destek hakkında bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://etkiniz.eu/destekler/

 

 

Teknik ve Mali Destek Programları

Derneğinizin merkezi olan ilinizin bağlı bulunduğu Kalkınma Ajansı’ndan, uygun programlar ve projeler kapsamında destek alabilirsiniz. Özellikle Teknik Destek Programı ve Mali Destek Programları’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

SODES

SODES Programı kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yönetimiyle Ajans öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program öncelikleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi, ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte olması hususları önem taşımaktadır. SODES desteği için bölgenizdeki kalkınma ajansı işe irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.