Sivil Toplumla İşbirliği ve Proje Daire Başkanlığı
SİVİL TOPLUMLA İŞBİRLİĞİ VE PROJE DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Bakanlık ile sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesine ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

b) Sivil toplum kuruluşları ile yürütülecek iş ve işlemlere dair çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve geliştirmek,

c) Sivil toplum ile iş birliğinde yürütülen çalışmaların Bakanlık amaç ve hedeflerine uyumuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Sosyal Taraflarla İş Birliği Kuruluna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Bakanlık-sivil toplum iş birliğinin geliştirilmesine yönelik gönüllü hizmetlerini teşvik etmek, geliştirmek için eğitim programları ve projeler hazırlamak, faaliyetler düzenlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon yapmak,

e) Sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar işbirliğinde yürütülecek projeler geliştirmek ve Başkanlıkça yürütülen veya katkı sunulan projelere ilişkin süreçleri takip etmek ve ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,

f) Sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından Başkanlığa sunulan proje, faaliyet önerilerini incelemek, değerlendirmek ve uygun bulunan proje ve faaliyetlerle ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Bakanlık birimlerince geliştirilen proje önerilerini incelemek, görüş bildirmek ve birimlerce yürütülen projelerin aylık izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Bakanlık-sivil toplum iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak iş birliği protokolleri hazırlamak ve imzalanan protokollerin izleme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek

h) Proje İzleme Koordinatörlüğü iş ve işlemlerini yürütmek,

ı) Bakanlık protokol taslakları hakkında Başkanlık görüşü oluşturmak ve protokol listesini tutmak,

i) Diğer Bakanlık ve kurumların sivil toplum kuruluşlarının taleplerine ilişkin yazılarına istinaden Bakanlık görüşü oluşturmak,

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.