Başkan
Dr. Fatih PEKŞEN

Strateji Geliştirme Başkan V.

1982 yılında Tokat’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini yine Tokat’ta tamamladı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden 2006 yılında mezun oldu.

Memuriyet hayatına, 2007 yılında Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak başladı. Bu görevde bulunduğu süre zarfında, Başkanlık merkezinde çalışma imkânı buldu.

2010 yılında yapılan sınavları kazanarak Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atandı. 24.05.2014 tarih ve 29009 sayılı Resmi Gazetede Vergi Müfettişi unvanı almaya hak kazandı. 2015 yılında Vergi Denetim Kurulu Antalya Grup Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi ve bu görevi 2022 yılına kadar sürdürdü. 2022 yılında Vergi Başmüfettişi olarak ataması yapıldı.

Pamukkale Üniversitesi Maliye Ana Bilim Dalında sürdürdüğü doktora öğrenimini tamamlayarak, 2018 yılında bu alanda Doktor unvanı almaya hak kazandı. Alanında çok sayıda bilimsel çalışma yapma fırsatı buldu. 2020 ve 2021 yıllarında, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde misafir öğretim görevlisi sıfatıyla, “Kamu Bütçesi” “Kamu Maliyesi” ve “Mali Yapı ve Kurumlar” derslerini verdi.

Sayın Bakanımızın tensipleri ile ilk olarak 07.03.2022 tarihinde Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak, 06.06.2022 tarihinde de Strateji Geliştirme Başkanı olarak görevlendirildi.