Dr. Mehmet Rauf KARSLI
Dr. Mehmet Rauf KARSLI

Genel Müdür Yardımcısı

 

Eğitim Bilgileri

Doktora: Ankara Üniversitesi - Kamu Hukuku Anabilim Dalı (İdare Hukuku)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi - Kamu Hukuku Anabilim Dalı (İdare Hukuku)

Lisans: Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

Mesleki Deneyim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (2024)

Cumhurbaşkanlığı - Raportör (2022)

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi- İnsan Kaynakları Yetkilisi (2020)

Devlet Personel Başkanlığı- Devlet Personel Uzmanı (2012)

Devlet Personel Başkanlığı- Devlet Personel Uzman Yardımcısı (2009)

 

Akademik Deneyim

  • Sınai ve Ticari Kamu Hizmetlerinin Hukuki Rejimi ve Örgütlenmesi (Doktora Tezi)
  • Devlet Eliyle Sanat ve Kamuda Sanatçı Olarak Çalışmak: Devlet Tiyatroları Üzerine Bir İnceleme (Yayımlanmış Kitap)
  • İdare Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı (Yayımlanmış Kitap)
  • Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atama Usul ve Esasları Üzerine Bir İnceleme (Yayımlanmış Makale)
  • Memurluk Güvencesi ve OHAL Sürecinde Yapılan İhraç İşlemleri Üzerine Bir İnceleme (Yayımlanmış Makale)
  • Sözleşmeli Personel İstihdamı Üzerine Hukuki Bir İnceleme: KİT Sözleşmeli Personeli Örneği (Yayımlanmış Makale)
  • Zımni Ret Kurumu ve Zımni Ret Kurumunun Ülkemizdeki Gelişimi Üzerine Bir İnceleme (Yayımlanmış Makale)
  • Kamu Kesiminde Kariyer Uzman İstihdamı (Yayımlanmış Makale)
  • Devlet Memurlarının Naklen Atanması ve Muvafakat Vermeme İşleminin İptali (Yayımlanmış Makale)
  • TODAİE: PASAFEC - Uluslararası Konferansı: Kamu Kesiminde Kariyer Uzman İstihdamının Dünü Bugünü Yarını 12 -14 Haziran 2013 ELAZIĞ (Tebliğ Sunumu)