Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığı
Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Çeşitli sebeplerden dolayı ebeveynlerinden birinin ya da her ikisini de kaybetmiş, anne ve/veya babası olmayan ancak bakım ve korunma altında bulunmayan çocuklara yönelik hizmet standartlarını ve programlarını geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
 2. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu verileri doğrultusunda tespiti yapılan yetim ve/veya öksüz çocukların durumunu inceleyerek risk ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik çalışmaları yürütmek.
 3. Yetim ve/veya öksüz çocuklara yönelik psiko sosyal destek, sosyal hizmet uygulamaları ve sosyal yardım uygulamalarını geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
 4. Ulusal ve uluslararası düzeyde yetim ve/veya öksüz çocukların haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 5. Ulusal ve uluslararası düzeyde yetim ve/veya öksüz çocuklara yönelik politika ve strateji oluşturmak, geliştirmek, koordine etmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
 6. Yetim ve/veya öksüz çocukların aile veya akrabaları yanında yaşamlarını sürdürmelerine destekleyecek ve teşvik edecek mekanizmalar kurmak.
 7. Ulusal ve uluslararası düzeyde yetim ve/veya öksüz çocuklara yönelik araştırmalar yapmak.
 8. Yetim ve/veya öksüz çocuklar konusunda toplumsal duyarlılığı ve dayanışmayı güçlendirici ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet, çalıştay, proje, kongre ve kampanyalar düzenlemek, kurum ve kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak.
 9. Çocuklara yönelik gündüzlü bakım ve destek hizmetlerini planlamak, yürütmek ve koordine etmek.
 10. Çocuklara yönelik gündüzlü hizmet veren kuruluşların hizmet standartlarının belirlenmesi ve buralardaki bakım programlarının geliştirilmesi, kuruluşların açılış, kapanış, kapasite değişikliği gibi işlemleri yürütmek ve rehberlik yapmak.
 11. Gündüzlü sosyal hizmet veren kuruluşlarda/birimlerde sunulacak psikososyal destek hizmetleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik dış eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin içeriklerini oluşturmak ve uygulanmasını sağlanmak.
 12. Gündüzlü bakım hizmeti veren kuruluşlarda bakımı sağlanan çocukların akademik, sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal başarılarının takibi ve desteklenmesine yönelik çalışmaları koordine etmek. Bu doğrultuda başarının artırılmasına yönelik tedbirler almak.
 13. Bakanlığımıza bağlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılmış olan özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek ve rehberlik yapmak.
 14. Sokakta çalıştırılan, okul devamsızlığı bulunan, madde kullanımı olan, suça sürüklenen ve sosyal hizmet müdahalesinde bulunularak ailesine döndürülen çocuklara yönelik hizmetlere ilişkin çalışmaları planlamak ve takibini yapmak.
 15. Görev alanıyla ilgili personel, bütçe, yatırım, proje, eğitim, yayın ve görüş taleplerini değerlendirmek.
 16. Görev alanıyla ilgili tüm verileri toplamak, doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli her türlü raporlama, tablo, grafik, bilgi notu ve benzerlerini hazırlamak ve bunları ihtiyaç duyan birimler ile paylaşmak.
 17. Görev alanıyla ilgili dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, ÇİMER müracaatları ve vatandaş taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, takibini yapmak.
 18. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.