Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı
Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

1.Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun sekretarya işlemlerinin yürütülmesi ve Kurul tarafından ihtiyaç duyulan özel ihtisas komisyonlarının oluşturulması ve çalışmalarının yürütülmesi

2.Çocuklara yönelik basılı yayımların yaş gruplarına göre içerik yönünden incelenerek uygun içerikli kitapların tespit edilerek ve kamuoyu ile paylaşılması,

3.İnternet, sosyal medya, dijital ortamlar ve görsel iletişim araçlarındaki çocukları olumsuz yönden etkileyeceği tespit edilen içeriklere müdahaleye yönelik işlemlere yönelik olarak İçişleri, Adalet, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlıkları ve bu Bakanlıklara bağlı ilgili kurumlarla iletişim ve koordinasyonun sağlanması

4.İnternet ve sosyal medya kullanımı, dijital ortamlar ve çocuklara yönelik basılı yayımlar hakkında ebeveynlerin ve çocukların bilinçlendirilmesine yönelik eğitici, yönlendirici ve rehberlik edici içerikler üretilmesi

5.Olağandışı durumlarda (salgın hastalık, doğal afet, insan kaynaklı afetler, teknoloji kaynaklı afetler) çocuklara, ebeveynlere ve çocuk bakım hizmeti çalışanlarına yönelik rehber ve programlar geliştirilmesi

6.Çocukların sağlıklı gelişimini destekleyici uygulamalar geliştirmesi ve kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu konuda işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmesi

7.Risk altındaki ailelerin ve çocukların genel özelliklerinin belirlenmesi ve risk oluşmadan çocukların aile ortamında desteklenmesine yönelik sistem kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütülmesi

8.İhmal, istismar, evden izinsiz ayrılma, ev kazaları başta olmak üzere tüm risklere karşı çocuklar, aileler ve topluma yönelik farkındalık, bilinçlendirme ve güçlendirme çalışmaları yürütülmesi