Çocuk Hakları Daire Başkanlığı
Çocuk Hakları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek.
  2. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin uygulanması ve izlenmesinin koordinasyonunu sağlamak.
  3. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ek ihtiyari protokollerin (Çocuk Satışı, Pornografisi ve Fahişeliği Ek İhtiyari Protokolü, Çocukların Silahlı Çatışmalara Dâhil Edilmelerine İlişkin Ek İhtiyari Protokol ile bundan sonra imzalanacak olanlar) uygulanması ve izlenmesinin koordinasyonunu sağlamak.
  4. BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 44. maddesi gereğince 5 yılda bir periyodik gelişim raporlarını hazırlamak.
  5. Çocuk hakları kapsamında faaliyetler düzenlemek ve sonuçların ulusal düzeyde uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

 

a) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Kapsamında Ulusal Çocuk Forumu Düzenlemeleri
b) Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri Çalışmaları
c) Sosyal Uyum Programı
d) Çocuk Danışma Kurulu Toplantıları
e) 81 İlimizde Çocuk Hakları Akran Eğitimleri Uygulamaları
f) Çocuk Haklarına İlişkin Her Yıl Afiş, Broşür ve Kitapçık Basımı ve Tüm Türkiye’de Dağıtımı
g) 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Kapsamında Yapılan Çalışmalar