Misyon ve Vizyonumuz
Vizyon Bildirimi

Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin refahını adil, hakkaniyetli toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı bir şekilde paylaştıran; sosyal koruma kalkanı ile vatandaşları yoksulluğa düşmeden koruyucu sosyal yardım hizmetleri ile destekleyen; bütüncül, afet ve şoklara duyarlı bir sosyal yardımlar sistemini vatandaşlarının ihtiyaçlı yönlerini tespit ederek hak temelli yardım dağıtımı için yapay zeka ile desteklenen bilgi sistemleri ile sürdürülebilir, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütmek.

 

Misyon Bildirimi

  • Yoksullukla mücadele alanında strateji geliştirmek,
  • Sosyal yardım yararlanıcılarını nesnel ölçütlere göre belirleyerek muhtaçlık temelinde verilen tüm sosyal yardımları tek merkezde birleştirmek,
  • Yoksulluğun nesilden nesile aktarılmasının önüne geçilerek yoksulluk zincirinin kırılması,
  • İstihdam odaklı politikalar geliştirmek,
  • Adil bir gelir dağılımını desteklemek amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ve ailelerimizi düzenli ve süreli sosyal yardımlar ile güçlendirmek.