İzleme, Değerlendirme ve Performans Daire Başkanlığı
İzleme, Değerlendirme ve Performans Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren hizmetlere ilişkin izleme, değerlendirme ve hizmet yürütücülerin performanslarına ilişkin çalışmaları yürütmek,

b) Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar alanında ulusal düzeyde uygulanacak politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

c) İzleme, değerlendirme performans metot ve ölçütlerinin ile kalite standartlarının geliştirilmesi ve standardizasyon çalışmalarını ilgili Daire Başkanlıkları ve Genel Müdürlükçe onaylanan kurum dışı paydaşlarla birlikte yapmak,

ç) Sosyal yardım uygulamalarına ilişkin etki analizi çalışmalarını ilgili Daire Başkanlıkları ve Genel Müdürlükçe onaylanan kurum dışı paydaşlar ile birlikte gerçekleştirmek,

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren hizmetlere ilişkin memnuniyet anketlerini yapmak/yaptırmak ve anket sonuçlarını ilgili Daire Başkanlıkları ile paylaşmak,

e) Yürütülen izleme, değerlendirme ve performans çalışmaları tespitleri doğrultusunda uygulamalardaki eksikliklerin giderilmesine, performans artırımına ve uygulamaların ve/veya mevzuatın geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve bu konuda yapılacak çalışmaları ilgili Daire Başkanlıkları ile birlikte yürütmek,

f) Ulusal ve uluslararası programlara ilişkin çalışmaları izlemek ve değerlendirmek, talep edilmesi halinde izleme ve değerlendirme çalışmalarını rapor haline getirip üst makamlara sunmak,

g) Hizmet yürütücülerin Genel Müdürlükçe belirlenecek kalite standartları doğrultusunda hizmet sunmaları için gerekli işlemleri yürütmek.