Uluslararası ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği Daire Başkanlığı
Uluslararası ve Gönüllü Kuruluşlarla İş Birliği Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin sosyal yardım kuruluşları ile sosyal yardım ve dayanışma alanındaki ilişkilerini ve işbirliğini Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile birlikte geliştirmek ve bu çalışmaları koordine etmek.

b) Yoksullukla mücadeleye yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunan STK’ların envanterini çıkarmak, çalışmalarını izlemek, incelemek.

ç) Sosyal yardım ve yoksulluk konulu uluslararası gelişmeleri ve yayınları takip ederek bu konularda birimleri bilgilendirmek.

d) Yoksullukla mücadelenin yaygınlaştırılması ve toplumda dayanışma bilincinin artırılması amacıyla yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ulusal ve uluslararası STK’lar ile işbirliği yaparak yarışma, çalıştay, sempozyum, konferans vb. bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek bunlara iştirak etmek.

e) Vakıfların, derneklerin ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

Uluslararası ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği Daire Başkanlığı Birimleri

i.  Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği Birimi

ii. Dış İlişkiler Birimi