Projeler
 

PROJENİN AMACI:

Projenin genel hedefi İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda bakım ve koruma altında olan çocuklara bilişim, astronomi ve uzay, yenilik ve girişimcilik alanlarında beceriler kazandırılması, ilgi yetenek ve kariyerleri hakkında farkındalıklarının artırılması, iyi olma hallerinin artırılması, bunu destekleyecek teknolojik donanımlı atölyeler oluşturulması, bu atölyelerin verimli ve sürdürülebilir kullanılması adına atölyelere uygun eğitim müfredatının oluşturulması, eğitici eğitimleri ile kuruluşların hizmet veren kapasitesinin artırılması ve hizmet veren bireylerin bilgi ve deneyimlerinin zenginleştirilmesi, kurum sonrasında çocuğun iş imkanlarının farkında olan, iş hayatının gerektirdiği niteliklere uygun, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, yaşam ve iletişim becerisi yüksek, nitelikli, sorumluluk sahibi bir birey olarak toplumsal yaşantıda yer edinmesini sağlamaktır.

PROJENİN SÜRECİ:

1)İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Avrupa ÇEKOM binasına entegre edilecek atölyeler oluşturmak,

  • Astronomi ve Uzay Atölyesi ile çocukların uzaya ve astronomiye olan ilgisini ve merakını artırmak
  • Girişimcilik ve Yenilik Atölyesi ile girişimci ruha ve yenilik odaklı bakış açısına sahip, fikir proje ve iş geliştirebilen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek
  • Bilişim Atölyesi ile bilişim alanında bilgi ve deneyimlerini arttırarak çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış hale getirmek
  • Tasarım Atölyesi ile tasarım becerilerini teknoloji ile desteklemek

 

2)Kuruluşlarda kalan çocuklara "Duygusal ve Sosyal Beceriler" , "Yaratıcılık", "Eleştirel Düşünme" ve "Temel Girişimcilik ve Yenilik" seminerleri düzenleyerek çocukların iletişim, yaratıcılık, kritik düşünme, problem çözme, girişim ve yenilik odaklı düşünme kabiliyetlerini artırmak.

3)Hedef kitlede yer alan çocuklara ilgi-yetenek kariyer belirleme testi uygulayarak çocukların öz benlikleri hakkında farkındalıklarını artırırken kendi merak ve becerileri doğrultusunda atölyelere katılmalarını sağlamak.

 

PROJENİN SÜRESİ: 18 Ay

PROJENİN FON KAYNAĞI: İSTKA 2021 Mali Yılı “Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı”

PROJEDE YER ALAN KURULUŞLAR:

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Maltepe Üniversitesi

Bağcılar Belediyesi

Zeytinburnu Şehitler Bilim ve Sanat Merkezi