Yaşar ÖKTEM
 

Yaşar ÖKTEM
İç Denetçi

 

1961 yılında Artvin ilinin Murgul ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu memleketinde bitirdi. Lise Öğrenimini İstanbul Kadıköy Ticaret Lisesinde tamamladı. 1980 yılında girdiği Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümünden 1984 yılında mezun oldu.

Memuriyet hayatına 1985 yılında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Memur olarak başladı. Askerlik görevini Ağustos 1985-Mayıs 1986 tarihleri arasında kısa dönem olarak tamamladı. Askerlik hizmeti sonrası döndüğü Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde 1988 yılı Kasım ayına kadar şef olarak görevini sürdürdü. 1988 yılı Aralık ayında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı olarak başladı, 1991 yılında Müfettiş, 1996 yılında Başmüfettiş oldu. 2004-2007 yılları arasında ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2007 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü İç Denetçiliğine atandı ve İç Denetim Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2011 yılında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması ile birlikte, 11.08.2011 tarihli ve 20 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yinelenen İç Denetim Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken, Bakanlık Makamının 29.05.2014 tarihli ve 80329 sayılı onayı ile İç Denetim Başkanı olarak görevlendirildi. 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilmiş, yeni oluşturulan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla birlikte, 27.07.2018 tarihli ve 85 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yenilenen İç Denetim Başkanlığına yeniden İç Denetim Başkanı olarak görevlendirilmiştir. 21 Nisan 2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 73 no'lu "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklikler Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yeniden teşkilatlandırılmış, 31.05.2021 tarihli ve 67 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İç Denetim Başkanlığına İç Denetim Başkanı olarak görevlendirilmiş olup bu görevi 14.10.2022 tarihine kadar sürdürmüştür. Halen aynı yerde iç denetçi olarak görev yapmaktadır.

A4 Düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahiptir. Evli ve üç çocuk babasıdır.