Mehmet Murat ÇOŞKUN
Mehmet Murat ÇOŞKUN
İç Denetçi

1973 yılında Kayseri’de doğdu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2003-2006 yılları Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmeni Yardımcısı olarak; yeterlik sınavı sonrası 2007-2010 yılları arasında Muhasebe Denetmeni olarak görev yaptı. İç Denetim Koordinasyon Kurulunca verilen eğitim ve sonrasında yapılan sınavda başarılı olarak Kamu İç Denetçisi Sertifikası aldı. 2010 yılında Ege Üniversitesi İç Denetim Başkanlığına İç Denetçi olarak atandı. 2010-2015 yılları arasında Ege Üniversitesinde İç Denetçi olarak görev yaptıktan sonra 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Başkanlığına İç Denetçi olarak atandı.

Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu bünyesinde yürütülen Kamu İç Denetim Otomasyon Programının (İçDen) geliştirilmesi, Kamu İç Denetim Rehberinin ve Kamu İç Denetimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programının hazırlanması, bu program kapsamında kamu idarelerinde dış değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi çalışmalarında görev aldı.

A3 düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikası ile CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarına sahiptir.