Sedat ERGENÇ
Sedat ERGENÇ
İç Denetçi

1962 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Yenimahalle’de tamamladı. 1983 yılında ODTÜ'de başladığı yükseköğrenimini, 1989 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun olarak tamamlandı. 1990 yılında SHÇEK Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı olarak başladı, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Uygulama Merkezini "Avrupa Topluluğu Uzmanı" olarak bitirdi. 2004 Yılında Milli Güvenlik Akademisine gitti. 2005 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme Enstitüsünde Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 

1992 yılında Müfettiş, 1998 yılında Başmüfettiş, 2007 yılında İç Denetçi, 2011 yılında İç Denetim Başkan Yardımcısı oldu. Halen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İç Denetçisi olarak görevini sürdürmektedir.

"A4" Düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahiptir. Evli, iki kızın babası, Masal, Ada ve Sedat Pamir'in büyükbabasıdır.