Ayfer AKSU
Ayfer AKSU
Başkan Yardımcısı

 

1968 yılında Kayseri’de doğdu. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı.

1989 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak göreve başladı. 1998-2007 yıllarında Mali Suçları Araştırma Kurulunda görev yaptı. 2008-2012 yıllarında Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünde İç Denetçi olarak görev yaptı. 2012 yılı Şubat ayından itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıda, Müsteşarlık Makamının 30.01.2015 tarihli ve 15754 sayılı onayı ile İç Denetim Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

21 Nisan 2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 73 no'lu "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklikler Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yeniden teşkilatlandırılmış, 30.09.2021 tarihli ve 10 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İç Denetim Başkanlığına İç Denetim Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

A4 düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikası, Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Audit Professional (CGAP), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Bağımsız Denetçi belgesine sahiptir. Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberinin hazırlanması çalışmasında görev almıştır. Denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra dış değerlendirme uzmanı olarak iç denetim birimlerinin değerlendirilmesi faaliyetlerine katılmakta, kamu iç denetçi adaylarının eğitimi, iç denetim uygulamaları ve performans denetimi konularında eğitici olarak görev almaktadır.

Evli ve bir çocuk annesidir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.