16 Kasım 2020, Pazartesi

Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmalarında Kura usulüyle yerleştirmeler için Kura Başvuruları 18 Kasım 2020- 30 Kasım 2020 arasında yapılacaktır.


7 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, yapılacak Kura usulüyle yerleştirmeler için ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan adayların Kura başvuruları 18 Kasım 2020 tarihinde başlayacak, 30 Kasım 2020 tarihinde sona erecektir.

 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi doldurulacak olup, aday başvuru tarihleri içerinde bu belge ile birlikte ÖSYM başvuru merkezine başvuruda bulunacaktır.

 

2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Kılavuzunda belirtildiği üzere;

  • Kuraya ilkokul, ortaokul, ilköğretim, Özel eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) öğrenim belgesine sahip olanlar veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.
  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programlarına katılanlara verilen "Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi" eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından bahisle, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle Kuraya katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) başvuruda bulunabilecektir.
  • 2020-EKPSS'ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de), 2020-Kura'ya başvuramayacaklardır.
  • 2018 yılında yapılan kura kayıtları2018 yılında yapılan kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

 

  • 2018-EKPSS'ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri takdirde 2020-EKPSS/Kura başvurularını yapabileceklerdir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamayacağından yerleşen adayların bu durumlarını göz önünde bulundurarak 2020 başvurularını yapmaları gerekmektedir.