Arabuluculuk Komisyonu
Arabuluculuk Komisyonu

01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesinde; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak getirilmiştir. Yine 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 15/8 maddesinde; arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyonun temsil edeceği düzenlenmiştir. 
Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin 20.02.2018 tarih ve E. 20543 sayılı yazısı ile Bakanlığımızı illerde temsile yetkili, 17.02.2018 tarih ve E.19797 sayılı Müsteşarlık Oluru 14.08.2018 tarih ve 309224 sayılı Bakan Yardımcılığı Olur’u ile güncellenerek İlimiz Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur. 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği 18/2. maddesi uyarınca arabulucular tarafından görüşmeler kapsamında yapılacak davetlerde esas alınacak bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Arabuluculuk Davetlerinin Yapılacağı Adres:

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

İLETİŞİM:
Emirbeyazıt Mahallesi, Cumhuriyet Cad. Marmaris Bulv 3/4, 48000 Merkez/Menteşe/Muğla

Telefon  :  (0252) 214 12 40

Fax        :  (0252) 2143157

E-posta  :  mugla@ailevecalisma.gov.tr