27 Aralık 2019, Cuma Muğla, Türkiye

4/D Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Kesin Sonuçları


Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adayların listesi aşağıda yayımlanmış olup, sözlü sınava giren adayların kesin sınav sonuç listesidir. Kesin sınav sonuç listesinde bulunan adayların il müdürlüğümüz personel ve eğitim hizmetleri birimimiz ile irtibata geçip aşağıda yayımlanan istenen belgeleri İl Müdürlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

1- KPSS Sonuç Belgesi (sadece KPSS puanına göre yapılan alımlar için)

2- 1 adet kimlik fotokopisi,

3- Diploma fotokopisi ile E-Devlet Sisteminde mevcut ise E-devlet mezun belgesi (Diplomanın aslı İl Müdürlüğü görevlisi tarafından görülerek, fotokopisi “aslı gibidir” onayı yapılacaktır.)

4- 3 adet vesikalık fotoğraf,

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet Sisteminden alınabilir),

6- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (E-Devlet Sisteminden alınabilir. Adli sicil ya da adli sicil arşiv kaydı bulunanlar için bu kayda esas mahkeme kararının sureti eklenecektir.),

7-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi kapsamında öncelik hakkından faydalanarak sınava giren adayların, öncelik durumunu gösterir belgenin sureti,

8- İşçi Atama Başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu,

9- Sınav ilanında unvana göre istenilen belgeler (ehliyet, sertifika, güvenlik görevlisi temel eğitim belgesi ve kimlik belgesi, ateşçi belgesi, kaloriferci belgesi vb.)

10- Her aday için; sözlü sınav birleştirme listesinde isminin bulunduğu sayfanın onaylı sureti dosyaya eklenecektir.

11- Atama belgeleri, her bir aday için ayrı yarım kapak karton dosya içinde gönderilecektir.