İzleme ve Değerlendirme Raporları
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planının   başarıyla uygulanabilmesinin temel faktörlerinden biri uygulamalara ilişkin etkili bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasıdır. İzleme, plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması, değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi olarak tanımlanmaktadır.

Bu çerçevede KSGM koordinatörlüğünde uygulama stratejilerinden sorumlu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla periyodik olarak altışar aylık dönemlerde yılda iki kez toplanarak Ulusal Eylem Planlarının uygulanması değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirmeler çerçevesinde her iki plana ilişkin hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporları aşağıda yer almaktadır.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı