Genelgeler
Yılı Genelge Adı İndir
2018 Adalet Bakanlığı 170 Sayılı Çocuk ve Kadınlara Karşı Karşılaşılan Cinsel Suç Soruşturmaları
2016 (2016-06) Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Değişiklik
2016 (2016-05) Çocuk Bakım Kuruluşu Güvenlik Kamerası Sistemi Kurulumu ve Kullanımı Hakkında
2015 (2015-7) Sayılı Koruyucu Aile Ödeme İşlemleri
2015 (2015-6) Sayılı Koruyucu Aile Hizmetine İlişkin İşlemleri
2015 Koruyucu Aile ve Çocuk Kütük Kayıt Defteri
2015 Sırada Bekleyen Koruyucu Aileler Kayıt Defteri
2015 (2015-5) Sayılı Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetine İlişkin Genelge
2015 İzleme Formu
2012 (2012-20) Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi
2012 (2012-19) Uçucu Maddelerin Zararlarından Çocuklarımızın ve Gençlerimizin Korunması
2012 (2012-15) Çocuk Hizmetlerine İlişkin Genelge
2012 (2012-9) Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Genelge
2011 (2011-06) Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Değişiklik
2011 (2011-04) Sosyal-Kültürel Etkinlikler Genelgesi
2011 (2011-02) Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulanması
2010 (2010-09) Kuruluşta Günlük İşleyiş, Çocuğun Kuruluşa Kabul Süreci ve Uygulama Planı
2010 (2010-03) Sığınmacı Mültecilere Ait İşlemler
2008 (2008-13) Korunmaya Muhtaç Çocuklar
2007 (2007-03) Sayılı Kuruluştan İzinli ve İzinsiz Ayrılan Çocuklar ve Ziyaretçiler Genelgesi
2004 (2004-11) Korunma Kararının Alınması, Kaldırılması, Tertip Ve Nakil İşlemleri
2004 (2004-07) Korunma Kararları
2001 (2001-04) Evlat Edinmeye Uygun Hale Getirilecek Çocuklar Genelge
2000 (2000-04) Korunmakta Olan Çocuklar Hakkında Düzenlenen RaporlarEK: Formlar

1- Denetim Belgeleri

2- Açılış Formları

3- Hizmet İçi Eğitim

4- İşleyiş Belgeleri

5- Mali Hususlar