Kanunlar
2709 Sayılı T.C. Anayasası
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
5049 Sayılı Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
5402 Sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
5187 Sayılı Basın Kanunu
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun
5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
5253 Sayılı Dernekler Kanunu
4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

6660 Sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidal Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun
5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu
2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
5717 Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun

1606 Sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun
17 Kasım 2011 Tarih ve 28115 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu(Mülga)