Yönetmelikler
Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik Ekler :

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik

Koruyucu Aile Yönetmeliği

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama Ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

MÜLGA YÖNETMELİKLER

Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29310 )

Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri İle Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29310 )

Korunmaya Muhtaç Çocukların İş ve Meslek Sahibi Olabilmeleri İçin İşyerlerinde Çalıştırılma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Korunmaya Muhtaç Çocukların Tesbiti, İnceleme, Korunma Kararlarının Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

Çocuk Yuvaları Yönetmeliği

Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği

Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik