26 Haziran 2020, Cuma

TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI İÇERİK İHTİYACI BELİRLEME VE SORU KÂĞIDI REVİZYON ÇALIŞMASI


Bakanlığımız, 2020 yılında Türkiye Aile Yapısı Araştırması İçerik İhtiyacı Belirleme ve Soru Kağıdı Revizyon Çalışması yapmayı planlamaktadır. Kapsam ve hedefleri kısaca belirtilen araştırma için kamu kuruluşları, üniversiteler, araştırma şirketleri, araştırmacılar ve araştırma grupları başvurabilir.
İsteklilerin, yaklaşık maliyetin belirlenmesi amacıyla, öncelikle 10/07/2020 tarihi saat 16:00’ya kadar ekte yer alan Proje Teklif Formunun sadece ilk sayfasını (Proje Teklif Mektubu) doldurarak Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne matbu olarak elden veya postayla teslim etmeleri gerekmektedir. Daha sonra isteklilerin 17/07/2020 tarihi saat 16:00’ya kadar ekteki Proje Teklif Formatını, araştırma bilgilerine göre eksiksiz doldurarak Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne matbu ve CD ortamında elden veya postayla teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilecek dosyaların kapalı zarfta, açılmayacak ve “Türkiye Aile Yapısı Araştırması İçerik İhtiyacı Belirleme ve Soru Kağıdı Revizyon Çalışması Proje Teklifidir” ifadesi yazılarak teslim edilmesi önemlidir.
Araştırma konusu ve Proje Teklifi Formatı ve Sözleşme Tasarısı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Genel Müdürlüğün Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığına doğrudan başvurarak veya iletişim bilgileri bölümündeki telefon ve e-posta yoluyla iletişime geçebilirler.
Proje ihalesine katılım için son başvuru tarihi  17  Temmuz 2020
İhaleye katılım ve detaylara eklenecek evraklar: