11 Temmuz 2023, Salı

TÜRKİYE AİLE YAPISI ARAŞTIRMALARININ İLERİ İSTATİSTİK ANALİZİ ARAŞTIRMASI İNTERNET DUYURUSU


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2023 yılında “Türkiye Aile Yapısı Araştırmalarının İleri İstatistik Analizi Araştırması” yapılması planlanmaktadır. Aşağıda kapsam ve hedefleri kısaca belirtilen araştırma için kamu kuruluşları, üniversiteler, araştırma şirketleri, araştırmacılar ve araştırma grupları başvuru yapabilir.

Araştırma için isteklilerin proje tekliflerini ekteki Proje Teklif Formatına ve Sözleşme Tasarısına göre hazırlayarak 25.07.2023 tarihi saat 17.45’a kadar Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne matbu ve CD ortamında elden veya postayla teslim etmeleri gerekmektedir.

Araştırma konusu, Proje Teklif Formatı ve Sözleşme Tasarısı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığına doğrudan başvurarak veya iletişim bilgileri bölümündeki telefon ve e-posta yoluyla iletişime geçilebilir.

 

1-) Proje Tanımlama Bilgileri

2-) Temin Esaslar Metni

3-) Sözleşme Tasarısı 

4-) Taslak Proje Teklif Formatı