Uluslararası Kuruluşlar Birimi
Uluslararası Kuruluşlar Biriminin görevleri şunlardır:

 • Bakanlığın faaliyetlerine fayda sağlanacağı düşünülen uluslararası kuruluşları araştırmak, tespit etmek ve Daire Başkanına önerilerde bulunmak,
 • Bakanlık görev alanı ile ilgili uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve geliştirmek, bu amaçla ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Bakanlık birimlerinin uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak ve bu anlamdaki yazışmaları yürütmek ve gerekli görülen hallerde görüş bildirmek,
 • Bakanlığın görev alanlarıyla ilgili yurtdışındaki uluslararası kuruluşların faaliyetlerini takip etmek, toplantıları ve aktivitelerini Bakanlık birimleriyle paylaşmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • Uluslararası kuruluşlara üyelik iş ve işlemlerini yerine getirmek ve takip etmek,
 • Bakanlık Makamının uluslararası kuruluşlara ilişkin yurtdışı ziyaret, temas ve toplantılar ile uluslararası kurum ve kuruluş başkanları vb. yabancı heyetlerin ziyaret ve kabulleri kapsamında gerekli hazırlıkları yapmak, Bakanlığın ilgili birimleri ve kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, heyet listesi, program ve gündeme ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek, ilgili protokol işlemleri ile mihmandarlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Uluslararası kuruluşlardan Bakanlık Makamına yapılacak olan resmi ziyaretler öncesi gerekli bilgi notunu hazırlamak ve makama sunmak, görüşmeye ilişkin tutanakları hazırlamak ve makamla paylaşmak,
 • Bakanlık Makamına eşlik etmek üzere Bakanlığın diğer birimlerinden uluslararası kuruluşların etkinlikleri kapsamında yurtdışına gidecek heyetin, yurtdışı geçici görevlendirme onaylarını hazırlamak ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Uluslararası kuruluşların etkinlikleri kapsamında yurtdışına gidecek personel için vize gerekmesi halinde, vize işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla Dışişleri Bakanlığından ilgili ülkeye nota talebinde bulunmak,
 • Bakanlığımızı ilgilendiren konular kapsamında Bakanlığımızca düzenlenen veya Bakanlığımız işbirliğinde gerçekleştirilen uluslararası seminer, konferans veya zirve vb. etkinliklerin organizasyonlarını yapmak veya gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Bakanlık Makamı tarafından ihtiyaç duyulan veya birimin görev alanında bulunan toplantılara ve görüşmelere ilişkin belge ve dokümanların yazılı çevirilerini yapmak veya yaptırmak,
 • Uluslararası kuruluşlardan Bakanlık Makamına muhatap davet ve mektupları bilgi notu haline getirip, Bakanlık Makamına sunmak,
 • Bakanlık görev alanıyla ilgili Avrupa Birliğine uyum konusunda yapılan çalışmalarda Bakanlık birimleri ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş ve işlemlerde Avrupa Birliği ve Projeler Birimini desteklemek,
 • Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan, Avrupa Sosyal Şartı’na Ulusal Ülke Raporlarının hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak üzere, Başkanlığımız koordinesinde hazırlanan bilgileri ilgili Bakanlığa iletmek,
 • Daire Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.