Anlaşmalar ve İkili İlişkiler Birimi
Anlaşmalar ve İkili İlişkiler Biriminin görevleri şunlardır:

 • Bakanlık görev alanı ile ilgili, diğer ülkelerle ikili münasebetleri yürütmek ve geliştirmek, bu amaçla ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Yurtdışı Temsilcilikler ve Uluslararası Sosyal Hizmetler Birimi birimiyle koordineli şekilde, diğer ülkelerin sosyal hizmet ve sosyal politika uygulamalarını izlemek, gerektiğinde yerinde incelemek, raporlamak ve Bakanlık birimlerini bilgilendirmek,
 • Bakanlık birimlerinin ülkeler ile ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, bu anlamdaki yazışmaları yürütmek ve gerekli görülen hallerde görüş bildirmek,
 • Bakanlığımızı ilgilendiren konular kapsamında Bakanlığımızca düzenlenen veya Bakanlığımız işbirliğinde gerçekleştirilen ülkelerarası seminer, konferans veya zirve vb. etkinliklerin organizasyonlarını yapmak veya gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Bakanlık Makamı tarafından uygun görülmesi halinde, diğer ülkelerle ikili ilişkiler çerçevesinde sosyal hizmetler ve sosyal politika alanında, işbirliği anlaşmaları (Niyet Beyanı, Mutabakat Zaptı, İşbirliği Protokolü, Eylem Planı vb.) ve diğer yazılı belgeleri imzaya hazırlamak, müzakere etmek, yürütülmesi ve uygulanması konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Bakanlık Makamının anlaşmalar ve ülkelerle ikili ilişkiler bağlamında yurt içi ve yurtdışından gelen yabancı konuk veya konuklarla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde gerekli organizasyonu yapmak ve protokol faaliyetlerini yürütmek,
 • Bakanlık Makamının anlaşmalar ve ülkelerle ikili ilişkiler bağlamında yurtdışı ziyaret ve temasları ile yabancı heyetlerin ziyaret ve kabulleri kapsamında gerekli hazırlıkları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, heyet listesi, program ve gündeme ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek, ilgili protokol işlemleri ile mihmandarlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Bakanlık Makamına eşlik etmek üzere Bakanlığın diğer birimlerinden anlaşmalar ve ikili ilişkiler kapsamında yurtdışına gidecek heyetin, yurtdışı geçici görevlendirme onaylarını hazırlamak ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Yurtdışına gidecek personel için vize gerekmesi halinde, vize işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla Dışişleri Bakanlığından ilgili ülkeye nota talebinde bulunmak,
 • Bakanlık Makamına muhatap davet ve mektupları bilgi notu haline getirip, Bakanlık Makamına sunmak,
 • Bakanlık Makamı tarafından ihtiyaç duyulan veya birimin görev alanında bulunan toplantılara ve görüşmelere ilişkin belge ve dokümanların yazılı çevirilerini yapmak veya yaptırmak,
 • Daire Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.