Sosyal ve Ekonomik Haklar Koordinasyon Daire Başkanlığı
Sosyal ve Ekonomik Haklar Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Şehit yakınları ve gazilerin haklarına ilişkin yardım, hizmet ve muafiyetler hususunda belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları konusunda Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde hareket etmek,

b) Madalya verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak,

c) Şehit yakını ve gazilerin istismardan korunması amacıyla gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak,

ç) Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşların da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek,

d) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Bakanlık Bilgi Edinme Yönetim Sistemi (BİEYS), Genel Müdürlüğümüzün elektronik posta adresi ile vatandaşlardan gelen şehit yakını ve gazi işlemlerine yönelik dilekçe ve talepleri cevaplandırmak,

e) Şehit yakınları ve gazilere sağlanan haklara yönelik mevzuat kapsamında Bakanlığımıza bağlı İl Müdürlüklerimize, kurum ve kuruluşlara ve hak sahiplerine danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek,

f) Daire Başkanlığının hizmet alanıyla ilgili yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada çıkan haber yorum ve eleştiriler hakkında Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığı ile koordinasyon halinde olmak, bilgi notu hazırlayarak Genel Müdüre sunmak,

g) Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin performans analizlerini yapmak ve elde edilen sonuçlara göre Genel Müdüre önerilerde bulunmak,

ğ) Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu malzemenin veya hizmetin temini için ihtiyaç olması halinde teknik şartname hazırlayarak Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığından yazılı talepte bulunmak,

h) Daire Başkanlığı evraklarının dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,

ı) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.