…
05 Ocak 2022, Çarşamba Antalya

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetlerinde Görevli Personele, Teftişlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlarla ilgili Eğitim Verildi.


28 Kasım-02 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya’da Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerde Görevli Personele Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı” düzenlendi.

Düzenlenen programda, Müfettiş Ferit EZEROĞLU tarafından, “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerinde Görevli Personele, Teftişlerde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar” konusunda eğitim verildi.

Söz konusu eğitimde; Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, SED hizmetinde görev yapan idareci ve personelin sorumlulukları, Genel Teftişlerde SED hizmetinde en sık karşılaşılan sorunlar, disiplin mevzuatı ve karşılaşabilecek müeyyideler konularına yer verildi ve soru-cevap bölümünden sonra hizmet içi eğitim tamamlandı.