…
…
…
…
…
20 Ekim 2023, Cuma Antalya

Antalya’da "Yurt Yönetim Memurlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitimi" Programı Düzenlendi


Antalya’da, 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde "Yurt Yönetim Memurlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim programında, Müfettiş Mehmet KARAHAN, “Yurt Yönetim Memurlarının İş ve İşlemlerinin Denetimi” konulu sunumuyla yer aldı.

Söz konusu sunumda; devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, hak ve ödevleri, genel teftiş uygulaması, yurt yönetim memurlarının görev ve sorumlukları, genel teftiş sürecinde yurt yönetim memurlarının iş ve işlemleri ile ilgili olarak kontrol edilen hususlar ve disiplin hükümleri konularına yer verildi. Soru-cevap bölümünden sonra oturum tamamlandı.