…
…
…
25 Ekim 2023, Çarşamba Ayvalık/Balıkesir

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca Ayvalık'ta Düzenlenen Bakanlığımız Müfettişlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programına Önemli Konular Ele Alınarak Devam Edildi.


Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca Ayvalık'ta Düzenlenen Bakanlığımız Müfettişlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programına Önemli Konular Ele Alınarak Devam Edildi. Bu kapsamda; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D Maddesi kapsamında istihdam edilen işçilere yönelik mevzuat ve disiplin işlemleri, Kamu İhale Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Genel Muhasebe, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve uygulamaları konularında eğitimler gerçekleştirilmektedir.