…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
20 Ekim 2023, Cuma Ankara

Antalya’da Evlat Edinme Hizmetinde Görevli Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi


Antalya’da, 1 Ekim-04 Kasım 2022 tarihleri arasında, Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde “Evlat Edinme Hizmetinde Görevli Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi.

Söz konusu hizmet içi eğitim programında, Müfettiş Ali Serkan SAĞER, “Evlat Edindirme İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” konusundaki sunumuyla yer aldı.

Söz konusu sunumda; evlat edindirme mevzuatı, mesleki işlemler genel teftişi bağlamında evlat edindirme işlemleri, evlat edindirme işlemlerinde en sık tenkide alınan hususlara ilişkin açıklamalara yer verildi ve soru-cevap bölümünden sonra hizmet içi eğitim tamamlandı.