…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
23 Mayıs 2022, Pazartesi İzmir, İstanbul

İstanbul ve İzmir'de Muhakkiklik Eğitimleri Düzenlendi.


İstanbul ve İzmir illerinde bulunan ve Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda görev yapan yönetici personele yönelik olarak Muhakkiklik (Soruşturmacı) Eğitimi düzenlenmiştir.

 

İstanbul’da toplam 125 yönetici personele yönelik olarak 17-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen eğitim programı, Müfettiş Mehmet Eren ATMACA ve İstanbul Grup Başkanlığında görevli Müfettiş Derviş TAŞPINAR’ın sunumlarıyla, Avrupa (17 Mayıs 2022 tarihinde Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü toplantı salonunda) ve Anadolu (18/05/2022 tarihinde Maltepe Huzurevi Müdürlüğü konferans salonunda) yakası olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirilmiştir.

 

Diğer taraftan İzmir’de toplam 75 yönetici personele yönelik olarak 16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen eğitim programı, Müfettiş Burak ÖZÜDOĞRU’nun sunumuyla İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.   

 

Bahse konu eğitim programlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat, disiplin soruşturma tekniği, ön inceleme tekniği, 2022/3 sayılı genelge ve ekleri, muhakkik işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, inceleme ve soruşturma rehberi, örnek yargı  kararları ve konu ilişkin çeşitli örnekler, raporların yazılmasında uyulması gerekli olan usul ve esaslara yer verilmiştir.