…
20 Ekim 2023, Cuma Antalya

Antalya'da Çocuk Bakım Kuruluşları Müdürlerine Yönelik Eğitim Programı Düzenlendi.


Antalya'da, Bakanlığımıza bağlı çocuk kuruluşlarında görev yapan yönetici personele yönelik olarak 23-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen eğitim programında, Müfettiş Mehmet Eren ATMACA, "genel teftiş süreci" konulu sunumuyla yer aldı.

26/05/2022 tarihinde, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Çocuk Destek Merkezi Müdürlerine yönelik olarak düzenlenen üç ayrı oturumda, genel teftişlerde kullanılan rapor formatları, yeni yürürlüğe giren genel teftiş uygulamalarının tanıtımı, sık karşılaşılan teftiş tenkitleri ile buna ilişkin açıklamalar, idari, mali ve mesleki iş ve işlemlere ilişkin olarak hazırlanan ve genel teftişlerde kullanılan rehberler ve teftiş raporlarına ilişkin olarak uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin konulara yer verildi.