…
…
…
…
…
…
…
14 Mart 2023, Salı Antalya

Başkanlığımız Müfettişleri Tarafından Antalya ilinde "Muhakkiklik Eğitimi” verildi.


Başkanlığımız Müfettişleri tarafından 6-10 Mart 2023 tarihleri arasında Antalya'da, Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde, görevli idareci ve personele yönelik olarak "Muhakkiklik Eğitimi" verildi.

Düzenlenen programda, Müfettiş Mehmet Burak ÖZÜDOĞRU ve Müfettiş Derviş TAŞPINAR tarafından; “Kamu Görevlilerin Ödev ve Sorumlulukları”, “Disiplin Kavramı, Disiplin Cezalarının Özellikleri, Disiplin Suç ve Cezaları”, “İnceleme ve Soruşturma Tekniği”, “Ön inceleme (4483) Tekniği”, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri”, “Muhakkik İşlemlerine İlişkin Esaslar”, “Muhakkik Görevlendirilmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”, “Muhakkiklerin Görev ve Yetkileri”, “İnceleme, Soruşturma ve Ön İnceleme Süreçlerinde Muhakkiklerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”,  “Muhakkikler Tarafından Düzenlenecek Raporlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” konularında eğitim verilerek “örnek olay” incelemesi yapıldı ve eğitimin son günü gerçekleştirilen soru-cevap bölümünden sonra hizmet içi eğitim tamamlandı.