27 Nisan 2023, Perşembe

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2431 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslar’ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2431 sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Adaylar başvurularını 28/04/2023-08/05/2023 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

 

Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.