Deniz ÇARKCI
Sosyal Destek ve Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi

Birimlerin görev alanında bulunan tüm iş ve işlemler ile ilgili STK'lar.

Kendi alanı ile ilgili gerçekleştirme görevlisi ve tahakkuk evraklarının takibi, imzalanması.