"Cennetin Çocukları" Projesi
Projenin Adı: “Cennetin Çocukları” Projesi

Proje Yürütücüsü: Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Proje Ortakları: Gaziantep Üniversitesi

Projenin Süresi: 12 ay

Projenin Türü: Sosyal içerme

Proje Bütçesi: 192.710,00 TL

Fon Kaynağı: Kalkınma Bakanlığı - SODES


Projenin Özeti: Gaziantep İl Merkezinde eğitim çağında olan 24 şehit çocuğu bulunmaktadır. Proje kapsamında belirlediğimiz öğrenci gruplarına yönelik; psiko-sosyal destek çalışması çerçevesinde, bu alanda görevlendirilen uzmanlarımız tarafından yapılacak bireysel görüşmeler sonrası tespit edilen davranış problemleri üzerine danışmanlık yapılacak olup; aile bütünlüğü, fiziksel ve psikolojik bütünlük hissi, öz güven-özsaygı zedelenmesi, aile ve topluma karşı güvensizlik, gelecek kaygısı, vs. gibi kişilik problemleri üzerine görüşmeler ve eğitimler verilecektir. Görevlendirilecek eğitim danışmanı ise; akademik takip, eğitim rehberliği, kariyer planlaması, mesleki tanıtım faaliyetleri, sınav kaygısı ve okul devamlılığı üzerine farkındalık çalışmaları yapacaktır. Ayrıca okul görüşmeleriyle kurum-okul-aile çocuk bağını kuracaktır. Müdürlüğümüzce görevlendirilecek sosyal çalışmacılar tarafından; Aile içi iletişim, İnternet bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı, Madde Kullanımı ve Riskleri konularında seminerler düzenleyecektir. Ayrıca Gaziantep Üniversitesi bünyesinde bulunan yüzme havuzunda öğrencilere yönelik ileri yüzme teknikleri eğitimi de verilecektir. Ayrıca üniversite öğrencileri ile şehit çocuklarının kaynaştırılması, çocukların üniversite hayatını tanıması ve Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi öğrencilerinin şehit aileleri hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla birçok etkinlik yapılacaktır. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra; Çanakkale Şehitliğine ve Anıtkabir’e gezi yapılacaktır. Süreç içerisinde düzenlenecek yemek, piknik ve sinema etkinlikleri ile moral ve motivasyonları desteklenecektir.