Mülteci Velilere Beceri Kazandırma Projesi - Gaziantep Üniversitesi




Projenin Adı: Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational Problems of Their Children
                       (Mülteci Velilere Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak Amacıyla Öğrenme Becerileri Kazandırma Projesi)

Proje Yürütücüsü: Gaziantep Üniversitesi

Proje Ortakları: 
- Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
- Kayra Yöneylem Eğitim ve Mühendislik Danışmanlık Ltd. Sti
- Developmental Centre Of Thessaly(AKETH) - Yunanistan
- Asociación Cultural y Deportiva La Hoya(ACD LA HOYA) - İspanya
- European Center For Education, Science And Innovation(ECESI) - Bulgaristan                           

Projenin Süresi: 24 ay(1 Eylül 2017 - 31 Ağustos 2019)

Hibe Adı: Erasmus Plus Stratejik Ortaklık Projesi (Yetişkin Eğitimi)

Proje Bütçesi: 135.000 Avro

Projenin Web Sitesi: http://www.refugeeparentseducation.com/


Proje Kapsamı: 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş nedeniyle ülkemiz yoğun bir şekilde mültecilerin göçlerine maruz kalmıştır. Bu noktada bulunduğumuz bölgede en çok mülteci alan şehirlerden biri olan Gaziantep şehri de onların yaşam mücadelelerine yakından tanıklık etmektedir. Gaziantep'te yaşayan insanlar olarak bizler de onları yakından görüp, izleme fırsatı bulabildiğimiz için bu uyum ve adaptasyon süreci içerisinde onların problemlerine tanıklık etmekteyiz. Mülteciler yaşadıkları ekonomik, sosyal, kültürel sorunların yanı sıra eğitim alanında da bir çok sorunla karşı karşıya gelmişlerdir. Bir toplumun uzun süre yaşadığı ülkeden bir başka ülkeye göç etmek zorunda kaldığında gittiği başka yerlerde daha önce sadece televizyonlar ve basın yoluyla haberdar oldukları kültürlere doğrudan maruz kaldığında çeşitli sorunlarla karşılaşması da kaçınılmazdır. Bu sorunun en önemli yanı ise bireyin içinde bulunduğu durumu içselleştirmesi ve durum karşısında duygularını kontrol edemeyip, sorunlarını gözünde daha fazla büyütmesidir. Bir diğer yanı ise yaşadığı sorunlar karşısında o ülkenin kurumlarının işleyiş sistemini ve başvuru kaynaklarını bilemeyişidir. Örneğin bir mülteci ebeveynin çocuğuna okulda verilen başarı belgesini farklı şekillerde yorumlayıp çocuğunun okuldan atıldığını düşünerek, ağlamaya başlaması veya ebeveynin çocuğunun sosyal dışlanmaya maruz kalabileceği düşüncesi, ebeveynin okul yönetimi ile bağlantıya geçmek için çekingen davranması veya isteklerinin kabul görmeyeceği korkuları, aynı zamanda ebeveynin içinde bulunduğu depresif durum nedeniyle çocuğunun eğitim hayatıyla yeterince ilgilenememesi veya çocuğu ve okuluyla sağlıklı iletişim kuramaması, geldiği toplumun da bu göç sürecinden etkilendiğini hesaba katamayarak empati kurmayı denememesi, bir ebeveyn olarak kişisel gelişim programlarına ilgisiz kalması vs. gibi pekçok sorunu bunlar arasında sayabiliriz.

Proje Hedefi: Projemiz okul çağında çocukları olan mülteci ebeveynlerin çocuklarının eğitim hayatında karşılaştıkları sorunlar karşısında içinde bulundukları şartlarda mantıksal çözüm çabaları ve bu noktada yeni topluma bu alanda kolay bir şekilde entegresyonlarını hedeflemektedir.

Fikri çıktılarımız:
- Suriyeli Ebeveynlere Uygulanacak Anket Çalışması ve İhtiyaç Analizi Raporu
  İhtiyaç Analizi Raporunu indirmek için tıklayınız.
- Web Platform Uygulaması (BIT tabanlı)
- Suriyeli Ebeveynlere yönelik Sosyal Uyum, Entegrasyona ve Ebeveynlerin Öğrenme ve İletişim Becerilerini Arttırmaya Yönelik Bir Eğitim Modülü Hazırlanması