İl Müdürümüz




Hasan AYKUT

İl Müdürü

1975 yılında Tufanbeyli’de doğdu. Öğrenim hayatı 1998 yılı Hacettepe Üniversitesi- Sosyal Hizmet Yüksekokulu(4 yıllık), 2012 yılı Anadolu Üniversitesi- AÖF Kamu Yönetimi(4 yıllık), 2013 yılı Selçuk Üniversitesi-SBE Kamu Yönetimi(Yüksek Lisans) olarak tamamladı.1993 yılında Sağlık Bakanlığı’nda göreve başladı. 1999 yılında SHÇEK Genel Müdürlüğü’nde Sosyal Çalışmacı, 2004 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığında Özel Kalem Müdür Yardımcılığı,2004 yılında SHÇEK Genel Müdür Müşaviri,2005 yılında SHÇEK Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü,2011 yılında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Araştırmacı, 2012 yılında Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı, 2015 yılında Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, 2018 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü, 22.12.2023 tarihi itibariyle Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde İl Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Meslek hayatı süresince;

Devlet Bakanlığı Makamından 2 Takdir Belgesi,

Valilik Makamınca DMK 122. Md Gereği 4 Başarı Belgesi,

DMK 122. Maddesince 1 Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazandı.

Eğitim ve Sertifikalar:

  • Performans Esaslı Bütçe Eğitimi ve Bütçe Hazırlanmasına Yönelik Hizmet İçi Eğitimi
  • Toplam Kalite Yönetim Sistemi İç Kalite Tetkik Eğitimi
  • İhale İşlerinde Görevli Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitimi
  • Risk Yönetimi Sistem Tasarım Eğitim Programı
  • MEB Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı
  • Çocuklar için Adalet Projesi Eğitimi
  • Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları Eğitim Programı
  • Başkent Üniversitesi Türkiyedeki Sığınmacı ve Mültecilere ilişkin Sosyal Hizmet Çalıştayı
  • Merkez ve Taşra Teşkilatında Satın Alma İşlemlerini Yürüten Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitimi
  • Satın alma   ve   Taşınır   İşlemlerini   Yürüten   Personele   Yönelik   Hizmet   İçi   Eğitimlere katılım sağlamıştır.