…
…
…
…
29 Mart 2024, Cuma Erzurum

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı


2024 Yılı 1. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme Ve
Değerlendirme Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi.

Toplantıda Kadına Yönelik Şiddet Vakalarının ele alınarak uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik gerekli tedbirlerin alınması, karar alma ve uygulama süreçlerinin etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile İçişleri Bakanlığının
2020/1 sayılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele genelgesi doğrultusunda, ilimizde kadına
yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kurum ve kuruluşların, şiddetle mücadele
alanında sunmuş oldukları hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki
sorunların giderilmesini sağlamak üzere, 2024 yılının 1. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısı, 29.03.2024
tarihinde Vali Yardımcısı Sayın Mustafa Berk ÇELİK başkanlığında İl Müdürümüz Sayın
Hasan AYKUT moderatörlüğünde, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. İl
müdürlüğümüz sekreterliğinde yapılan toplantıya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma
Komutanlığı, İl Emniyet Müdürü, Aile Hâkimi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, STK
temsilcileri katılım sağlamışlardır. Toplantıda ilimiz özelinde kadına yönelik şiddetle mücadele
kapsamında hazırlanan gündem maddeleri görüşülmüş, karara bağlanmıştır.