15 Haziran 2022, Çarşamba

Türkiye Aile Yapısı Araştırmalarının İleri İstatistik Analizi Duyurusu


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 yılında “Türkiye Aile Yapısı Araştırmalarının İleri İstatistik Analizi” projesini yapmayı planlamaktadır. Aşağıda kapsam ve hedefleri kısaca belirtilen proje için kamu kuruluşları, üniversiteler, araştırma şirketleri, araştırmacılar ve araştırma grupları başvurabilir.
 
Proje için isteklilerin proje tekliflerini Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ekteki Proje Teklif Formatına ve Sözleşme Tasarısına göre hazırlayarak 29/06/2022 günü saat 16.00’ya kadar Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne matbu ve CD ortamında elden veya postayla teslim etmeleri gerekmektedir.