21 Haziran 2022, Salı

ROMAN VATANDAŞLARA YÖNELİK YENİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI


Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planları kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemleri Genel Müdürlüğümüz takip etmektedir. Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüz söz konusu belgelerin hazırlanmasından uygulanmasına dair olan süreçte kamu kurumları ile eş güdüm ve koordinasyonu sağlamak adına tüm gayretiyle çalışmalarını yerine getirmektedir.

Bu çerçevede 2022-2030 yılları arasında kamu kurumlarının Roman vatandaşlara yönelik politika ve hizmetlerin çerçevesini çizecek “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve I. Aşama Eylem Planı 2022-2025”nın hazırlıkları 2021 yılı itibarıyla başlatılmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımız sivil toplum kuruluşlarının ve diğer tarafların sürece katılımını önemsemiş, belgenin yazımının hemen öncesinde 19 ili kapsayan Yerel Düzey Roman Çalıştayları gerçekleştirmiştir. Bu çalıştaylara illerde yer alan kamu kurumlarının yanı sıra illerde çalışmaları bulunan sivil toplum kuruluşları da davet edilmiştir. Bu toplantılar neticesinde alınan dönütlerle yeni strateji belgesi ve eylem planlarının yazımına başlanmıştır. 

Eylem Planı Türkiye’de ve Dünyada konuya ilişkin ve benzer konularda yayımlanmış ve uygulamada olan eylem planları incelenerek hazırlanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda eylemler, faaliyetler, paydaşlar, hedef göstergeleri, doğrulama kaynakları ve beklenen sonuçlar, zamanın gerektirdiği şekilde spesifik, ölçülebilir, gerçekçi, uygulanabilir ve zamana dayalı olarak hazırlanmaktadır.

Eylem Planına son hali verilmeden önce ise sivil toplum kuruluşlarının doğrudan eylem önerilerinin alınmasının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal hizmet-sosyal yardım ve genel politikalar temalarını kapsayacak, ekteki formata uygun olacak şekilde eylem önerilerinin athgm@aile.gov.tr adresine “Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı” konu başlığıyla, 27.06.2022 tarihi saat 18.00’e kadar gönderilmesi beklenmektedir.

Söz konusu eylem önerilerinin 11. Kalkınma Planında belirtilen hedef ve politika öncelikleri ile uyumlu ve ilgili kamu kurumlarının stratejik planlarıyla uyumlu olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu eylem önerileri değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bu vesilesiyle ayrıca Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planının son durumuna ilişkin bilgi verilmesi ihtiyacı hissedilmiştir. Belgeye alınacak katkılar neticesinde son halinin verilmesi, önümüzdeki ay itibarıyla da yayımlanma amacıyla Cumhurbaşkanlığı makamına iletilmesi planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eylem Tablosu Örneği