28 Ekim 2022, Cuma

Türkiye Sosyal İçerme Eğitimi Programı II. Aşama Projesi Duyurusu


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 yılında Türkiye Sosyal İçerme Eğitimi Programı II. Aşama Projesini yapmayı planlamaktadır. Aşağıda kapsam ve hedefleri kısaca belirtilen proje için organizasyon ve turizm şirketleri başvurabilir.

Proje için isteklilerin proje tekliflerini Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ekteki Proje Teklif Formatına ve Sözleşme Tasarısına göre hazırlayarak 11/11/2022 günü saat 16.00’ya kadar Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne matbu ve CD ortamında elden veya postayla teslim etmeleri gerekmektedir.

 

1.) Temin esaslar metni

2.) Proje Tanımlama Bilgileri

3.) Proje Teklif Formati_ATHGM_SIEPGP II.Aşama_20221006

4.) Sözleşme Tasarısı_ATHGM_SIEPGP II.aşama_20221006