Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
Kuruluşumuz, 06.12.2012 tarihinden itibaren, 2500 m2 arazi üzerindeki binasında hizmet vermeye başlamıştır.
Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 6284 sayılı yasa 08.03.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yasa alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını 7/24 saat esasına göre yürüten, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, şiddet önleme ve izleme merkezleri kurulmuştur.
ŞÖNİM Müdürlüğünde 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair” kanun kapsamında;
Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesi- raporlaştırılması ve takip hizmetleri, şiddet mağduru kişilere yönelik uygun hizmetler, şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik uygun hizmetler,ALO 183’ e yapılan tüm başvuru ve ihbarlara yönelik uygun hizmetler verilir.