11 Ocak 2023, Çarşamba ADANA

BANKA PROMOSYON İHALE İLANI


BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Sayı  :                                                                                                    11/01/2023

Konu :

 

Banka Promosyonu İhale Numarası

:2023/1

1-Kurumun Adı

:Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

A) Adresi

:Kenan Evren Bulvarı Toros Mah.78029 Sk:No:3  Çukurova /Adana

B) Telefon ve Faks Numarası

:(0322) 4588422-24 / Faks: (0322) 4588423                      

C) Elektronik Posta Adresi

: adana@aile.gov.tr   

2-İhale Konusu

:Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:1139

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

:22.911.730,40 (%30 zam dahil)

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

:Alparslan Türkeş Bulvarı Huzurevleri Mahallesi 77136. Sokak No:4 Çukurova/ADANA

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:17/01/2023 Salı günü, saat 10.00

 

BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU

 [bankanın adı]

 

 

Sayı  :                                                                                                    …../…../2023

Konu :

 

Banka Promosyonu İhale Numarası

:

1-Bankanın Adı

:

A) Adresi

:

B) Telefon ve Faks Numarası

:

C) Elektronik Posta Adresi

:

D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu

:

2-İhale Konusu

:Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

:

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

:Alparslan Türkeş Bulvarı Huzurevleri Mahallesi 77136. Sokak No:4 Çukurova/ADANA

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

: 17.01.2023 Salı günü, saat 10.00

 

        

Banka Promosyonu İhale Komisyonunca 17/01/2023 Salı günü, saat 10.00’da ihalesi yapılacak olan Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

 

Banka Promosyonu olarak kişi başı (3 yıllık) toplam  ………..TL  ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Saygılarımla.

 

 

Adı SOYADI

………….Bankası Yetkilisi

İmza

 

 

Banka Promosyonu İhale Komisyonu :10/01/2023 Salı günü, saat 14:00 de yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak ilgili bankalara; Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.

 

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

 

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler https://www.aile.gov.tr/adana adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

4-Teklifler, en geç 17/01/2023 Salı günü, saat 10.00’a kadar Alparslan Türkeş Bulvarı Huzurevleri Mahallesi 77136. Sokak No:4 Çukurova/ADANA’ya ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin  huzurunda açılan zarflardan en yüksek teklifi veren …… adet banka arasında, aynı anda açık artırma yöntemiyle belirlenecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Ek:

1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi

2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu

3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu

 

ADANA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MDÜRÜLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

1-Kurumun Adı

:Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

A) Adresi

:Kenan Evren Bulvarı Toros Mah.78029 Sk:No:3  Çukurova /Adana

B) Telefon ve Faks Numarası

:(0322) 4588422-24 / Faks: (0322) 4588423                      

C) Elektronik Posta Adresi

: adana@aile.gov.tr   

2-İhale Konusu

:Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:1139

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

:22.911.730,40 (%30 zam dahil)

6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

:Alparslan Türkeş Bulvarı Huzurevleri Mahallesi 77136. Sokak No:4 Çukurova/ADANA

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:17/01/2023 Salı günü, saat 10.00

 

 

GENEL ŞARTLAR

 

 • İl Müdürlüğümüz ve bağlı bulunan kuruluşlarda toplam 1139 personel bulunmakta olup (657 Dmk 4/A Memurlar , 657 Dmk 4/D Sürekli İşçiler , Diğer Çalışan) Aylık ortalama nakit akışı (maaş, ek ders (her sene yenilenen sürekli 12 aylık personel) ,döner sermaye, özlük vb) 911.730,40 TL, Yıllık yaklaşık 274.940.764,80 TL(Temmuz ay zam oranı ve son aylar vergi matrahı hariç) nakit akışı bulunmaktadır. Bu miktarlara diğer ödemeler “Gelecek yıllardaki Tediye ,Sosyal Yardımlar, Zamlar” vs. dahil edilmemiştir.

 

 • Bankalar tekliflerini kişi başına toplam tutar (Üç Yıllık ) olarak sunacaklardır

 

 • Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. İhale tarih ve saatine kadar içerisinde yetki formu ile teklif mektubunun bulunduğu teklif zarfları kuruma teslim edilecektir. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, tam adresi bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla alınacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar Kuruma  ulaşmayan ve şartnamede belirlenen usule uygun olmayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 • Teklif mektuplarında alt limit 15.000,00 TL (OnBeşBin TL)olmalıdır. Altında olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 • Teklif mektubunda teklif edilen promosyon bedeli yazı ve rakamla gösterilecektir. İstekli bankalar tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup; komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda teklif tutarları açıklanır. Daha sonra açık artırma turlarına geçilecektir.

 

 • Açık artırma turlarında sıralama, ilk teklifte (kapalı zarf teklifi) en yüksek teklifi vermiş bankadan başlayarak teklif tutarı sırasına göre yapılır (eşitlik durumlarında kura çekilir). Sırası gelen her banka yeni bir teklif sunmak veya açık artırmadan çekilmek zorundadır. Bankanın sunacağı yeni teklif, kendinden önce sunulmuş olan en yüksek tekliften en az 100,00TL ( Yüz TL) yüksek olmak zorundadır. Her turun sonunda, banka temsilcilerinin banka merkez yetkilileriyle görüşme yapması için, 10 dakikayı geçmemek üzere süre süre verilecektir.

 

 

 

 • Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde; “en avantajlı teklif”, şartnamedeki tüm koşullara uygun düşen ve en yüksek fiyat teklifini barındıran tekliftir. En avantajlı teklifi sunan Banka, süresi içinde banka promosyon sözleşmesini imzalamadığı takdirde, Kurum ekonomik açıdan en avantajlı ikinci Banka ile belirlenen süreler içinde sözleşme imzalayabilir.

 

 • Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından iki iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personel hesaplarına Her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise banka listesinin/EFT’in yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.

 

 • Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Kurum veya personelden yıllık kart ücreti, havale ücreti ve EFT ücreti veya her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

 

 • Anlaşma yapılan banka; belirlenen promosyon miktarını, kurumun sisteme dâhil olduğu ilk ayda, kurumdan maaş alan tüm personelin hesaplarına 1(Bir) defada peşin olarak yatıracaktır. Ne kadar Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2 (iki) işgünü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilmek zorundadır.

 

 • Anlaşma yapılan banka; Kurum personeline ATM'lerini ve ortak nokta ATM’lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.

 

 • Anlaşma yapılan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.

 

 • Anlaşma yapılan banka ile sözleşme süresi 01.02.2023 -31.01.2026 tarihlerini kapsayacak şekilde 3 (Üç) yıldır.

 

 

 • Banka; sözleşme imzalanmasından sonra, Kuruma açıktan atama, naklen atama, ücretsiz izin sonunda göreve dönme vb. sebeplerle çalışmaya başlayan personellerin promosyonlarını, geriye kalan süre ile orantılı olarak hesap edilerek, Kurumun vereceği bilgi ve listeye göre listenin verilişinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde personele ödemeyi yapacaktır. Sözleşme imzalanmasından sonra herhangi bir nedenle kurum ile ilişiği kesilen personelden promosyon ücreti iadesi istenmeyecektir.

 

 • Banka ATM’lerinde Kurum personeli için günlük minimum 500,00 (YediBinBeşYüz)TL nakit çekim limiti olacaktır. Sözleşme süresi içinde Kurumun talebi doğrultusunda her yılbaşında limit arttırılması sağlanacaktır. 

 

 • Anlaşma yapılan banka; Kurum personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecek hesap açma işlemleri personelin kendi kurumuna gönderilen banka personelleri tarafından her personel adına vadesiz maaş hesabı ve personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabını Banka açmak zorundadır.

 

 • Kurum personelinin kusurundan kaynaklanan hatalı ödemeler haricinde; Banka’nın kusuruyla yanlış kişiye yapılacak ödemelerden doğan sorunlar Banka tarafından 5 (beş) iş günü içinde çözüme kavuşturulacaktır. Hatalı ödeme yapılan kişiden söz konusu tutarın tahsil edilememesi halinde bu tutarı söz konusu süre zarfında Banka ilgili personelin hesabına geçirir.

 

 • Maaş hesabından yapılacak elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon, cep telefonu, vb. otomatik fatura ödemeleri için ücret talep edilmeyecektir.

 

 • Kurum personelinin maaş hesabının bulunduğu şubedeki hesapları (maaş ve diğer hesapları) ile ilgili olarak hesap defteri/cüzdanı ücreti, hesap işletim ücreti ve ekstre ücreti vb. her ne ad altında olursa olsun hiçbir ücret, masraf ve sair bir tutar, Banka tarafından talep edilmeyecektir.

 

CEZAİ HÜKÜMLER

 

 • İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen 10 (On) gün içinde banka promosyon sözleşmesini imzalamak zorundadır. Kapalı zarf ve açık artırma usulü sonucunda promosyon ihalesini kazanan bankanın sözleşme imzalamaya yanaşmaması halinde ya da sözleşmenin imzalanmasını müteakip tek taraflı fesih etmesi halinde, promosyon ihalesini kazanan Banka, Kurum’ a açık artırma sonucunda verdiği son teklifin toplamının % 10 (Yüzde On)’u tutarında cezai şart ödemeyi kabul eder.

 

 • Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı olarak uyarılır. 2. defa tekrarında sözleşme bedelinin % 10 (Yüzde On) oranında ceza verilir. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.

 

 

 • Anlaşma yapılan Banka’nın, Banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az bir ay öncesinde haber vermek suretiyle taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumlarda taraflar hak iddia edemez.

 

 • Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Kurum'un yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Kurum mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez.

 

 • Banka, sözleşme süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında kullanamaz. Banka, kişisel verileri özenle korumakla yükümlüdür.

 

 • Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumludur.

 

 

 • İtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

 

 

 

 

 

 

DİĞER HÜKÜMLER

 

 • Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Banka’ya aittir.

BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU

 [bankanın adı]

 

Banka Promosyonu İhale Numarası

:

1-Bankanın Adı

:

A) Adresi

:

B) Telefon ve Faks Numarası

:

C) Elektronik Posta Adresi

:

D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu

:

2-İhale Konusu

:Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:1139

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

:22.911.730,40 (%30 zam dahil)

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

:Alparslan Türkeş Bulvarı Huzurevleri Mahallesi 77136. Sokak No:4 Çukurova/ADANA

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:17/01/2023 Salı günü, saat 10.00

 

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

1-……………………………………….. Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Banka Promosyon ihalesine yeterlik için değerlendirilmek üzere başvurmaktayız.

 

2-Banka Promosyonu İhale Komisyonu daha fazla bilgi için Bankamızla irtibat kurabilir.

 

3-Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.

 

Sıra

Adı ve Soyadı

Bankadaki Görevi

İmzası

1.yetkili

 

 

 

 

2.yetkili

 

 

 

 

3.yetkili

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı SOYADI

………….Bankası Yetkilisi

İmza