26 Eylül 2023, Salı ADANA

ADANA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARDA 02.10.2023-28.06.2024 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN TOPLUM YARARINA PROGRAMDA ÇALIŞACAKLARA DAİR DUYURU.


Toplum Yararına Programda “AKS’ye göre aynı adreste oturanların, program başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ve 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler için bu şart aranmaz. Bu kapsamda yapılacak gelir hesabında;

Resmi bilgi ve belgelerle tespit edilebilen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a, b ve c bentleri kapsamında ve banka sandığı mensupluğuna ilişkin elde edilen çalışmaya ilişkin gelirlerin tamamı hane gelir hesabına dahil edilir.

Yukarıda sayılan gelirlere bağlı fazla mesai, ikramiye, tazminat, promosyon, temettü kapsamında elde edilen gelirlerin tamamı hane gelir hesabına dahil edilir.

Sosyal güvenlik kuruluşlarınca bağlanan yaşlılık, malullük ve ölüm (emekli, dul ve yetim) aylıklarının tamamı hane gelir hesabına dahil edilir.” Hüküm gereğince haneye giren aylık gelirlerin toplamının Net Asgari Ücret Tutarının 1,5 katını (17.143,48 TL) geçmemesi gerekmektedir.

 

 

GEREKLİ OLAN EVRAKLAR..

1- Kimlik Fotokopisi

2- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden Resmi Kuruma ibraz edilmek üzere barkodlu olarak alınacaktır.)

3- Katılımcının Temizlik Yapmasına Engel Sağlık Problemi Olmadığına Dair Sağlık Raporu; (Aile Hekimliğinden Alınabilir)

4- SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü; (E-Devlet sisteminden barkodlu olarak alınacaktır.)

5- Tarihçeli Yerleşim Yeri Raporu (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

6- Nüfus Kayıt Örneği -Vukuatlı, Aile, (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

8- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre katılımcı ile aynı adreste ikamet eden çalışanlara ait; programın başlama tarihi (02.10.2023) dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait maaş bordrosu; (İş Yerinden Onaylı ve İmzalı Olacaktır.)

9- Ziraat Bankasından hesaba ait IBAN numarası;

10- Mezuniyet Belgesi veya Diploma

 

NOT: Yukarıda İsmi Geçen Katılımcıların 28.09.2023 PERŞEMBE GÜNÜ Saat 12:00’a kadar; istenilen belgeleri Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne (Adres: Toros Mahallesi 78029 Sok. No: 3 Çukurova/ADANA) adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

                                                                                                                                            KATILIMCI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ